EURA 2014 –järjestelmän hakijan palvelujen kirjautumiseen muutoksia vuodenvaihteessa

EURA 2014 -järjestelmän hakijan palveluihin on kirjauduttu palvelun alusta alkaen Väestörekisterikeskuksen (VRK) Katso-tunnistuspalvelun kautta. Katso-palvelu kuitenkin päättyy vaiheittain v. 2019–2020. Sen tilalle tulee VRK:n (vuoden 2020 alusta Digi- ja väestötietovirasto) Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.

EURA 2014:ään kirjaudutaan 2.1.2020 alkaen Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Se on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Palvelu on käytössä valtion ja kuntien sähköisissä asiointipalveluissa, joissa käyttäjä pitää tunnistaa luotettavasti.

Suomi.fi-tunnistuksen tarjoamat vahvan tunnistuksen menetelmät, joilla EURA 2014 -palveluun voi kirjautua (vanhoilla Katso-tunnisteilla palvelun käyttö ei ole enää mahdollista vuonna 2020):

  • henkilökohtaiset pankkitunnukset
  • mobiilivarmenne
  • varmennekortti

Tunnistusmenetelmistä saa tietoa verkkopankkitunnusten osalta pankkien sivuilta ja mobiilivarmenteen osalta puhelinoperaattoreilta sekä osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/.

Varmennekortti voi olla kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää poliisi, organisaatiokortit myöntää Väestörekisterikeskus. Organisaatiokortista saa tietoa Väestörekisterikeskuksen sivuilta: Varmenteet ja kortit organisaatioille. Kansalaisvarmenteen sisältävästä henkilökortista saa lisätietoa poliisin sivuilta osoitteesta https://www.poliisi.fi/henkilokortti/henkilokortin_kaytto.

EURA 2014 -asiointipalvelun käyttö edellyttää myös, että hankehakijan/-toteuttajan organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö myöntää hänelle valtuuden palvelun käyttöön Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Valtuudet otetaan käyttöön Suomi.fi:ssä vaiheittain riippuen siitä, onko organisaatio kaupparekisterissä vai ei, sillä nimenkirjoitusoikeus tarkastetaan kaupparekisteristä. Kaupparekisterissä olevien yritysten kannattaa myöntää valtuudet jo tämän vuoden puolella, kun taas julkisten organisaatioiden Katso-roolit ovat vielä toistaiseksi käytössä alkuvuonna 2020.

> Lue tiedote ja ohjeet kokonaisuudessaan

Kuva: Pixabay