Food Tech Platform Finland kestävän ruokajärjestelmän jäljillä

retiisi ja käsi

  • Hanketoteuttajat: Turun yliopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä
  • Toteutusaika: 1.6.2019–31.8.2021
  • Kohdealue: Varsinais-Suomi
  • Myönnetty EAKR- + valtion rahoitus: 241 272 €, hanketoteuttajien omarahoitus 103 404 €, kokonaisrahoitus 344 676 €
  • Hankkeen vetäjä: Laura Forsman
     

hankkeen logot

Globaalissa ruokajärjestelmässä on erilaisia haasteita. Ruokaa heitetään valtavasti hukkaan ja samalla moni ihminen maailmassa saa ruokaa syödäkseen liian vähän. Luonnon raaka-aineita ei hyödynnetä resurssitehokkaasti ja kestävästi. Ennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä maailman väkiluku on kasvanut 26 % nykyisestä ja 80 % maailman ruoasta käytetään kaupungeissa. Ruoan tuottamiseen eivät riitä nykyiset keinot. Sekä ruoan tuotanto että kuluttaminen tarvitsevat systeemistä muutosta.

Food Tech Platform Finland – Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi -hanke syntyi alueellisista ja eurooppalaisista lähtökohdista. Se perustuu Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen Innovatiiviset ruokaketjut -teemaan sekä EU:n FOOD 2030 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman linjauksiin kestävästä ruokajärjestelmästä. Ruokaketjuilla on Varsinais-Suomessa merkittävä aluetaloudellinen rooli.

Tavoitteena kestävä ruokajärjestelmä 2.0

Food Tech Platform -hankkeen tavoitteena oli rakentaa verkosto, jonka missiona on kehittää kestävä ruokajärjestelmä 2.0.

- Tämä tehtiin yhdistämällä tutkimuksen, teknologian ja liiketoiminnan osaajat tuottamaan yhdessä uusia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja, professori Mari Sandell Turun yliopistosta.

Ruokajärjestelmä 2.0 pyramidi
Kuva: Laura Forsman

Hankkeen alatavoitteina oli

  1. Identifioida kiinnostavat ruokajärjestelmän kehitysteemat ja kysymykset, joihin yhdessä vastaamalla syntyy uusia ruoka-alan ratkaisuja ja kasvun mahdollisuuksia
  2. Tuoda erilaiset osaajat ruokajärjestelmästä ja myös sen ulkopuolelta yhteen, sillä osaajat yhdessä pohtimalla ja kokeilemalla synnyttävät parhaimmillaan uutta ymmärrystä ja tuote- & palvelupilotteja.
  3. Fasilitoida uusien yhteistyökumppaneiden ja -mahdollisuuksien löytämistä ja hankkeistamista, jotta tutkijat, yritykset, startupit, rahoittajat ja julkishallinto voivat yhteiskehittää ratkaisuja.

Kukkaruukut joissa tavoitteet

Monipuolisia kehitysteemoja, innovaatioyhteistyötä ja uutta liiketoimintaa

Hankkeessa tärkeässä roolissa ovat olleet erilaiset törmäytystyöpajat ja viestintä Food Tech Platform -yhteisölle. Hankkeessa sovellettiin ja hyödynnettiin Turun yliopiston koordinoimaa Flavoria-innovaatioalustaa, jossa yhteistyötä tekevät yritykset, tutkijat ja kuluttajat. Flavoria on myös FoodTech-työkalu, jolla etsitään ratkaisuja kestävään kehittämiseen ja ihmisen hyvinvointiin. 

Hankkeessa tunnistettiin kahdeksan ruokajärjestelmään liittyvää tärkeää kehitysteemaa:

kehitysteemat

Food Tech Platform Finland: ruokajärjestelmän identifioidut kehitysteemat

- Pelkästään nuo kahdeksan hankkeessa määritettyä kehitysteemaa ovat keskenään todella erilaiset ja tuovat esille ruokajärjestelmän monialaisuuden, Sandell toteaa.

Jokaista tunnistettua kehitysteemaa on työstetty omana kokonaisuutena teemaan sopivien sidosryhmien ja verkoston kanssa. Hankkeen vetäjän, Laura Forsmanin johdolla viidestä teemasta on koottu kattava materiaali hankkeen verkkosivuille. Forsman veti myös yhteiskehittämisen prosessin, jonka avulla Varsinais-Suomen ruokaketjujen innovatiiviseen kehittämiseen tunnistettiin kuusi teemaa. Teemat ja niiden yhteyshenkilöt ovat nähtävissä Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumin verkkosivuilla. 

Hankkeen myötävaikutuksesta on syntynyt uusia yrityksiä ja yhteistyöyrityksiä sekä liiketoimintakumppanuuksia, joista esimerkkinä on riistan myynti ravintoloille. Yrityksiä on saatu mukaan innovaatioyhteistyöhön. Hankkeen aikana sai myös alkunsa muutama pitkäaikainen yhteistyöhanke. Lisäksi hankkeen myötä syntyi terveysteknologia- ja elintarvikeyritykset yhdistävä ekosysteemi, joka tekee yhteistyötä "personalized nutrition" –aihepiirissä. Toinen ekosysteemi hakee yhteistyötä suomalaisen ruokadataa yhdistävän AgriFood Data Space:n rakentamiseksi.

Ruokasektorilla mielenkiintoiset ajat

Hanke päättyy elokuun lopussa. Toiminnan jatkumiseen etsitään parhaillaan ratkaisuja.

- Yleisesti olisi tärkeä saada juurrutettua hankkeessa hyväksi havaitut käytännöt. Hanke on saanut toimijoilta ja ohjausryhmältä erittäin positiivista palautetta, Sandell kehuu.

Ruokasektori elää mielenkiintoisia aikoja. Ruokajärjestelmä on parhaillaan suurten mullistuksen keskellä.

- Innovaatiot, joilla valmistetaan riittävästi ravinteikasta ruokaa kestävästi ympäristön ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta, kehitetään seuraavan kymmenen vuoden aikana. Nyt on aika kääriä hihat ja ryhtyä yhdessä hommiin, Sandell toteaa.


Lisätietoja: 
 

Mari Sandell
hankkeen vastuullinen johtaja
Turun yliopisto
mari.sandell(at)utu.fi 

Laura Forsman
Food Tech Platform Program leader 1.3.2021 asti
laura.forsman(at)helsinki.fi

www.foodtech.fi