HämIncent-hanke vauhdittaa hyönteisalan kasvua

Hyönteisiä.
Kuva: Satu Kivimäki

Hankkeen nimi: Hämeestä hyönteiskeskus (HämIncent)

Päätoteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Osatoteuttaja: Luonnonvarakeskus (Luke)

Toteutusaika: 01.06.2018–31.12.2020

Kohdealue: Häme

EAKR- ja valtion rahoitus: 176 517 € (omarahoitusosuus 58 839 €)

Hankkeen toteuttajien logoja.

Hyönteisliiketoiminta on uusi elinkeinoala Suomessa ja koko Euroopassa. Alalla on valtava kasvupotentiaali. Alan nousu ja vahvistuminen valtakunnallisesti merkittäväksi vaatii paljon kehittämistä, uutta tietoa, tiedon jakamista ja yhteistyötä. Tarve luoda tälle yhteistoiminnalle malli on konkreettinen ja mahdollista, kun ala on vielä tuore ja kooltaan pieni. Hämeestä hyönteiskeskus (HämIncent) -hankkeen avulla Häme ottaa hyönteisalan osaamisen kokoavan roolin rakentamalla hyönteisalan kasvua palvelevan osaamiskeskuksen, jossa toimijat luovat yhdessä toimintamalleja, virtuaalisen tietoportaalin sekä fyysistä tutkimusinfraa. Hanketta rahoittaa Hämeen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Yhteistyöverkosto ja tutkimuspalvelukonsepti vahvistavat hyönteisalan osaamista   

Hankkeessa on kehitetty hyönteisalalle digitaalisia alustoja. Toukkaamon (https://toukkaamo.fi/) nettisivuille kerätään yhteistyössä muiden hyönteisalan toimijoiden kanssa tietoa alan tapahtumista, linkkejä alan kirjallisuuteen sekä vaihtuvia blogitekstejä ajankohtaisista aiheista. Hanke ylläpitää myös digikarttaa (https://toukkaamo.fi/digikartta/), johon on koottu alan yrityksiä ja hankkeita. Toukkaamon kautta pääsee lisäksi virtuaalikierrokselle sirkkakasvattamoon (https://toukkaamo.fi/sirkkakasvattamon-360-ymparisto/).

Sirkkakasvattamo.
Sirkkakasvattamon 360-ympäristö. Kuvakaappaus toukkaamo.fi-verkkosivulta.

Hanke on ollut aktiivisesti rakentamassa valtakunnallista yhteistyöverkostoa hanketoimijoiden ja yrittäjien kesken järjestämällä seminaareja ja yhteisiä tapaamisia. Elokuussa 2020 esimerkiksi järjestettiin webinaari "Hyönteiset tulevaisuudessa – kannattavaa ja eettistä liiketoimintaa?" yhdessä Bugs and Brands -hankkeen kanssa. Webinaariin saatiin puhujia Kanadasta ja Hollannista asti. Mukana oli myös suomalaisia tutkijoita ja yritysten edustajia.

HAMK ja Luke ovat kehittäneet yhteistä tutkimuspalvelukonseptia, jossa ammattikorkeakoulun ja tutkimuslaitoksen toisiaan täydentävä osaaminen yhdistetään yrityksiä ja alan tutkimusta palvelevaksi alustaksi. Uusia innovaatioita alalle on kehitetty hyönteisaiheisessa Hackathon-kilpailussa, jossa 14 opiskelijajoukkuetta kehitti mm. uusia tuotteita, kuten sirkkanugetit, uudenlaisen hyönteisten lajittelulaitteen sekä eettisemmän kotisirkkojen pakastusprosessin.

Tuotekehitystä.
Opiskelijoiden tuotekehitystä. Kuva: Ellen Saulio

Uutta tietoutta alalle luodaan yritysten tarpeita kuunnellen. Kehitteillä on mm. edullinen on-line-työkalu tukemaan hyönteisten lukumäärän, koon, aktiivisuuden ja hyvinvoinnin seurantaa. Lisäksi kootaan opasta aloitteleville jauhopukkikasvattajille sekä tutkitaan kotisirkkojen, jauhopukkien ja mustasotilaskärpästen kasvatuksissa syntyvien sivujakeiden hyödyntämistä lannoitteina.

 

Lisätietoja:

Tutkijayliopettaja, projektipäällikkö Ulla Moilanen
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
ulla.moilanen(at)hamk.fi

Hankkeen verkkosivut:

https://www.hamk.fi/projektit/hamincent/

https://toukkaamo.fi/