Hankehöttöä vai konkretiaa?


ESR-hankkeiden perussanastoa.

Mitä tapahtuu, kun lyö yhteen salillisen ESR-hanketoimijoita ja kokeneen tuotteistajan, joka toimii pääasiassa yrityssektorilla? Uusia näkökulmia, heräämisiä sekä intoa markkinoida ja myydä hankkeita uudella tavalla! Tämä ainakin oli rahoittajan ajatus, kun Näin puserrat höttöisestä hankkeesta konkreettisen tuotteen -koulutusta alettiin suunnitella.

Miksi sitten valitsimme Parantaisen? Tavoitteena oli herättää hanketoimijat ajattelemaan hankkeista syntyviä tuotteita ja palveluita eli tulosta, joka jää elämään hankkeen jälkeen. Vaikka Parantainen toimii pitkälti yritysasiakkaiden kanssa, toimii samat tuotteistuksen perussäännöt myös esimerkiksi koulutusta kehittävissä, sosiaalista osallisuutta edistävissä sekä työttömien ohjauspalveluita uudistavissa hankkeissa. Tuotteistuksen ns. apukysymykset voivat tuntua itsestään selviltä ja yksikertaisilta, mutta käytännössä niiden pohtiminen on yllättävän monimutkaista ja juuri sen vuoksi todella tärkeää. Esimerkkinä tästä koulutuksen ennakkotehtävä, jossa piti "suomentaa" hankkeessa käytettyjä termejä. Se oli yllättävän vaikeaa. Tärkeää tehtävässä ei ollut niinkään lopputuotos, vaan se, että oikeasti pohti termistöä ja sitä, onko kieli aidosti ymmärrettävää.

Tuotteistus lähtee ajatuksesta, että ratkaistaan joku ongelma. Samoin tekee hanketyö. ESR-hanketoimijat ovat joutuneet jo hakuvaiheessa pohtimaan hankehakemuksella niin tarvetta kuin lopputulemaa. Mutta riittääkö se? Ei riitä. Hanke ja hankkeen tulokset joudutaan tuotteistamaan monta kertaa. Ensin ajatus pitää myydä omassa organisaatiossa, sitten mahdollisille hankekumppaneille ja lopulta rahoittajalle. Riittääkö tämä? Ei, vaan siitä alkaa se haastavin osuus. Hankkeiden tavoitteena on synnyttää jotain uutta, joka jää elämään hankkeen jälkeen. Tämä "uusi" pitää muotoilla eli tuotteistaa tuotteeksi tai palveluksi, joka myydään asiakkaalle. Monien hankkeiden kohdalla näitä asiakkaita on useita, jos puhutaan esimerkiksi työllisyyttä edistävistä palveluista. Loppukäyttäjät ovat eri henkilöitä kuin he, jotka maksavat palvelusta. Loppujen lopuksi hanketyö on myyntityötä – myydään hankkeen ajatusta eri tahoille hankkeen eri vaiheissa.

Pääset jyvälle tuotteistuksesta, kun mietit vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on se lopputulema (palvelu, tuote tms.), joka jää hankkeesta elämään?
  • Onko organisaatiosi perillä siitä, mitä olet kehittämässä eli ovatko he sitoutuneita?
  • Mihin ongelmaan palvelusi/ tuotteesi on ratkaisu?
  • Kuka/ ketkä ovat asiakkaitasi?
  • Mitä ja ketä tarvitaan, jotta hankkeen lopputulema jää elämään?

Syksyisin tuotteistusterveisin!