Henkilöstöuutisia

Uudenmaan liitto

Tarkastaja Nina Räihälä on palannut Uudenmaan liiton rakennerahastot-ryhmään työvapaalta 9.9.2019. Nina vastaa EAKR-hankkeiden maksatuksista, tarkastuksista ja varmennuksista. Ninan tavoittaa: nina.raihala(at)uudenmaanliitto.fi tai puh. 040 662 4918.

Hämeen ELY-keskus


Rahoitusasiantuntija Iida Partanen (vas.), maksatusasiantuntija Nina Ala-Sankola ja rahoitusasiantuntija Timo Hakala.

Rahoitusasiantuntija Iida Partanen on saanut vakituisen tehtävän rahoitusyksikössä ja tulee siis jatkossakin hoitamaan samoja tehtäviä kuin tähänkin asti ESR –rahoituksen parissa. Maksatusasiantuntija Nina Ala-Sankola on myös siirtynyt hoitamaan tehtäväänsä vakinaisesti ja jatkaa yhteistyötä jo tutuksi tulleiden hankkeiden kanssa. 

Lisäksi syksyn ajaksi joukkoa vahvistamaan on rekrytoitu Timo Hakala. Timo keskittyy erityisesti uusien hankehakemusten arviointiin. Hänet lainattiin TE-toimiston puolelta Osaamisen kehittämisen palvelulinjalta, kotoutumispalveluista.  Kokemusta on kertynyt myös Kaakkois-Suomen puolelta paikallisessa ELY-keskuksessa toimiessa. 

Piritta Pihlavamäki palaa opintovapaalta 1.10.2019 ja jatkaa aiempien tehtäviensä parissa. 

Maksatusasiantuntija Soile Hurme siirtyy toisiin tehtäviin Hämeen ELY-keskuksen sisällä. Hänen käsittelyssään olleille hankkeille tullaan ilmoittamaan uuden maksajan tiedot seuraavan maksatuksen käsittelyn yhteydessä.

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus- ja maksatusasiantuntijoiden yhteystiedot