INIO- ja INFORM -viestintäverkostojen tapaamisessa katsaus menneeseen ja kurkistus tulevaan

EU:n koheesiopolitiikan viestintäverkostot INFORM (EAKR) ja INIO (ESR) kokoontuivat Gentissä, Belgiassa 27.–28.11.2019. EU:n komission johtamat verkostot koostuvat jäsenmaiden hallintoviranomaisten (Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö) edustajista. Suomesta kokouksiin osallistuu myös alueellisten viranomaisten edustajia.

Kansalaisten mielikuva EU:n rahoittamien hankkeiden vaikutuksista positiivisempi kuin ennen

Vuoden 2019 Eurobarometri Flash -kyselyssä tutkittiin kansalaisten tietoisuutta ja käsityksiä EU:n aluepolitiikasta. Kyselyn mukaan neljä kymmenestä EU-kansalaisesta on kuullut EU:n yhteisrahoittamista hankkeista alueellaan. Heistä 81 % pitää hankkeiden vaikutusta positiivisena. EU-maiden välillä erot ovat kuitenkin suuret.

Suomessa hieman pienempi osa kansalaisista (29%) on tietoisia EU:n yhteisrahoittamista hankkeista alueellaan kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Suomalaisten käsitys hankkeiden vaikutuksista on kuitenkin positiivisempi kuin EU:n alueella keskimäärin; 90% EU:n yhteisrahoittamista hankkeista tietoisista henkilöistä pitää vaikutuksia positiivisina.

Viestintäkampanjoilla ja tapahtumilla vaikuttavuutta

Vuonna 2019 nähtiin värikäs kirjo viestintätoimenpiteitä ja -kampanjoita, joista moni saa jatkoa myös vuonna 2020. EU:n komissio toteutti muun muassa EU in my Region ja Road Trip Project -kampanjat sekä vuosittain järjestettävän Regio Stars -hankekilpailun. EU in my Region -kampanjan tavoitteena on tehdä näkyväksi EU:n rahastoista rahoitettujen hankkeiden tuloksia kansalaisille. Kampanjaan liittyen vuonna 2019 järjestettiin EU:n laajuisesti yli 2000 tapahtumaa. Hankkeiden oli mahdollista muun muassa tilata postikortteja ja ilmoittaa tapahtumansa kartalle komission verkkosivuilla. Road Trip Project -kampanja on suunnattu 18-24-vuotiaille nuorille ja siinä nuoret matkaajat esittelevät EU:n rahoittamia hankkeita ympäri Eurooppaa videoin, valokuvin ja blogein. Tänä vuonna yksi reiteistä alkoi Ahvenanmaalta. Kampanja on tavoittanut jo yli 60 miljoonaa ihmistä. EU:n alueiden ja kuntien viikolle lokakuussa Brysselissä taas osallistui lähes 10 000 aluekehittämisen asiantuntijaa.

Uusi ohjelmakausi tuo muutoksen tuulia

Uudella ohjelmakaudella 2021–27 viestintään pyritään tuomaan lisää johdonmukaisuutta ja varmuutta. Tätä tavoitetta tukemaan komissio on valmistellut viestintäohjepaketin. Tulevalla ohjelmakaudella astuu voimaan useita muutoksia.  Kun viestintästrategia on ohjelmakaudella 2014–20 ollut ohjelmasta erillinen dokumentti eikä komissio ole sitä virallisesti arvioinut, uudella ohjelmakaudella hallintoviranomaisen tulee sisällyttää viestintäasetus suoraan toimenpideohjelmadokumenttiin. Hallintoviranomaisen tulee seurata toimenpideohjelman viestinnän ja näkyvyyden toteutusta erilaisin indikaattorein, mikä mahdollistaa sujuvamman vertailun. Viestinnän odotetaan olevan entistä enemmän tuloskeskittynyttä ja sen vaikuttavuutta on tärkeää arvioida jatkuvasti. Viestintätoimenpiteiden seurannassa ja arvioinnissa korostetaan vastuuta ja oppimista. Kaikissa viestintämateriaaleissa tulee olla näkyvillä EU-tunnus, mutta viittausta tiettyyn rahastoon ei enää tarvita. Kansallisesti viestintään tavoitellaan yhtenäisyyttä.

Lisätietoa

> Eurobarometer Flash 2019 -kyselyn tulokset

> EU:n aluepolitiikan viestintäkampanjat ja tapahtumat

 

Teksti ja kuvat: Sanni Hanbli