Katso -palvelu päättyy - aika laittaa Suomi.fi -valtuudet kuntoon

Suomi.fi -logo.

EURA -järjestelmään kirjautuminen on muuttunut Katso -palvelusta Suomi.fi -tunnistukseen jo alkuvuodesta 2020. Ne organisaatiot, joiden edustusoikeutta ei ole voinut selvittää kauppa- tai yhdistysrekisteristä (esim. kunnat ja oppilaitokset), ovat kuitenkaan jatkaneet valtuutusten jakoa Katso -palvelun kautta. Katso -palvelu lakkaa kokonaan vuoden 2020 lopussa, eikä EURA2014 kirjautuminen enää sen jälkeen onnistu vanhoilla Katso -rooleilla. Nyt käytössä olevat Katso -roolit eivät automaattisesti muunnu vastaaviksi Suomi.fi -valtuuksiksi

Lisätietoa https://www.rakennerahastot.fi/julkisten-organisaatioiden-suomi.fi-valtuudet 

Suomi.fi:n Virkailijavaltuuttamispalvelusta valtuutusoikeus EURA:a varten 

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ja Verohallinto ovat toteuttaneet ns. Virkailijavaltuuttamispalvelun. Sen avulla nyt myös organisaatiot, joiden edustamisoikeutta ei ole voinut selvittää kauppa- tai yhdistysrekisteristä, voivat virkailija-avusteisesti hakea itselleen valtuuttamisoikeutta eri asiointipalveluihin.  Ne organisaatiot (yritykset ja rekisteröidyt yhteisöt), joiden nimenkirjoitusoikeuden voi selvittää kauppa- tai yhdistysrekisteristä, voivat ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöön omatoimisesti ilman Virkailijavaltuuttamispalvelua. 

Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa myönnettävissä olevat EURA 2014:n valtuudet: 

  • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu
  • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen 
  • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi 

Virkailijavaltuuttamispalvelussa on monivaiheinen prosessi, joka itsessään vie aikaa useita päiviä mm. hakemuksen yhteyteen mahdollisesti vaadittavien liiteasiakirjojen hankkimisen takia. Valtuutukset onkin hyvä laittaa kuntoon jo syksyn aikana, ettei EURA -järjestelmän käytössä tule katkoksia. 

Valtuutusoikeutta voidaan hakea asiointipalvelukohtaisesti (esim. EURA:a varten). Valtuutusoikeutetun ei siis välttämättä tarvitse olla sama henkilö kuin Katso -palvelussa organisaation Katso -pääkäyttäjä. Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi sitten myöntää organisaatiossaan yllä mainittuja valtuuksia EURA 2014 -järjestelmää käyttäville henkilöille. 

DVV järjestää 6.10. klo 13-15 webinaarin Miten Katso-palvelusta siirrytään Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi? Webinaarissa mm. esitellään, miten valtuushakemus tehdään Virkailijavaltuuttamispalvelussa sekä miten Katso-roolit korvataan Suomi.fi-valtuuksien valtuusasioilla. Webinaari on tarkoitettu erityisesti niille organisaatioille, joiden edustajatietoja ei löydy kauppa- tai yhdistysrekisteristä ja jotka tarvitsevat Virkailijavaltuuttamispalvelua valtuutusoikeuksien hakemiseen (mm. julkiset organisaatiot, kunnat, oppilaitokset). Webinaari on avoin ja maksuton kaikille. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa: 

https://www.lyyti.fi/p/Katsosta_Suomifi_palveluun 

Lisätietoa Suomi.fi ja DVV:n verkkosivuilta: 

https://www.suomi.fi/valtuudet 

https://dvv.fi/-/suomi.fi-valtuudet-korvaavat-katso-palvelun-katso-tarvittavat-asiointipalvelukohtaiset-valtuusasiat