Koulutukset kiinnostavat ESR-hankkeiden toteuttajia

Startti-koulutuksen osallistujat pohtimassa työajanseurantojen laatimista. (Pasila 26.11.2018) Kuva: Merja Rossi

Miten hankkeen maksatushakemus tehdään? Kuinka laaditaan seurantaraportti? Millaiset tiedot työajanseurannoissa pitää olla? Kuinka ohjausryhmästä saa parhaiten tukea? Miten henkilötietoja saa kerätyksi erilaisilta kohderyhmiltä? Miten tasa-arvovaikutuksia ja kestävän kehityksen edistymistä kuvataan raporteissa? Kuinka hankkeen tuloksia levitetään?

ESR-hankkeiden toteuttajilla on paljon pohdittavaa paitsi hankkeen varsinaisten toimenpiteiden toteuttamisessa myös hankkeiden hallinnoinnissa ja päätöksen ehtojen noudattamisessa. Hankkeiden toteuttajien kanssa keskustellessa nousi esille tarve myös hankkeiden päättämistoimien läpikäymisestä yhdessä rahoittajan kanssa. Haluttiin varmistaa, että esimerkiksi loppuraporttia ei tarvitse pallotella rahoittavan viranomaisen ja hanketoimijan välillä, vaan se tulisi yhdellä kertaa hyväksyttävään kuntoon. Koulutusten tavoitteena onkin helpottaa hankkeen toteutusta käytännönläheisillä ohjeilla ja esimerkeillä. Kouluttajina toimivat Hämeen ELY-keskuksen rahoitus- ja maksatusasiantuntijat.

Rahoitusasiantuntijat Minna Taipale (vas.) ja Niina Lamberg kertovat loppuraportin sisällöstä (Pasila 9.11.2018). Kuva: Merja Rossi

Koko päivän mittainen Startti-koulutus on järjestetty neljä kertaa vuoden 2018 aikana. Osallistujia on ollut yhteensä noin 130. Loppuraporttikoulutuksia on kuluvan vuoden aikana järjestetty kahdeksan kertaa. Nämä koulutukset kestävät noin kolme tuntia, minkä aikana käydään läpi loppuraportti ja muut hankkeen päättymiseen liittyvät asiat. Tilaisuuksissa on paneuduttu osallistujien esille nostamiin asioihin myös keskustellen. Loppuraporttikoulutukset ovat hankkeiden näkökulmasta koettu sitä hyödyllisemmiksi, mitä aiemmin niihin osallistutaan.

Koulutukset pidetään vuorotellen Helsingissä, Lahdessa tai Kouvolassa. Ne pyritään aikatauluttamaan niin, että koulutusta on tarjolla heti hankkeiden saatua rahoituspäätökset hankehakujen jälkeen.

Osallistujien palaute on ollut hyvin positiivista. Koulutuksista on koettu olevan hyötyä arjen aherrukseen. Tilaisuuksissa on saatu vastauksia mieltä askarruttaneisiin asioihin. Tärkeää on sekin, että rahoittavan viranomaisen rahoitus- ja maksatusasiantuntijat ovat itse kouluttajina ja vastaamassa kysymyksiin. Samalla tietoa hankkeiden kokemuksista ja haasteista välittyy rahoittavalle taholle.

Seuraavat koulutukset ovat keväällä 2019. Niistä saa tietoa seuraamalla rakennerahastojen verkkopalvelun Etelä-Suomen tapahtumia www.rakennerahastot.fi/etela-suomi. Samasta paikasta löytyvät myös Uudenmaan liiton koulutukset EAKR-hankkeille. Koulutusten materiaali löytyy saman verkkopalvelun Etelä-Suomen materiaalipankista.