Mittametalli Oy kasvaa vauhdikkaasti ELY-keskuksen tuella

Mistä on kasvava yritys tehty? Motivaatiosta, hyvistä ideoista, kovasta työstä ja ripauksesta ulkopuolista apua. Heinolalainen Mittametalli Oy on seitsemänvuotisen taipaleensa aikana kasvanut voimakkaasti ja työllistää jo 45 henkilöä. Yrityksen johtaja ja perustaja Jari Kolehmainen pyrkii jatkuvasti kehittämään yritystään.

- Yrityksemme suunnittelee ja valmistaa putkesta ja levystä erilaisia komponentteja ja kokonaisuuksia. Pyrimme aina kyseenalaistamaan nykyisiä käytäntöjä ja viemään suunnittelua astetta pidemmälle, kertoo Kolehmainen yrityksen periaatteista.

Sarjayrittäjäksi itseään tituleeraavalle Kolehmaiselle valtion yritystuet ovat tuttuja jo aiempien yritysten pyörittämisestä. Mittametalli Oy onkin käyttänyt kasvunsa vauhdittajana tehokkaasti hyödyksi ELY-keskuksen tarjoamaa tukea. Apua on löytynyt sekä yrityksen kehittämiseen että investointeihin.

- Kun kasvu on voimakasta, niin ei siinä meinaa pysyä yrityksen rakenteet perässä. Pitää osata etsiä apua niin kasvu mahdollistuu, Kolehmainen avaa.

Kehittämisavustuksesta tukea suuriin investointeihin

Pienillä pääomilla toimiva yrittäjä voi kaivata kasvun vauhdittajaksi rahallista tukea. Mittametalli Oy on hyödyntänyt ELY-keskuksen kehittämisavustusta (EAKR) useaan otteeseen esimerkiksi investointihankkeissa. Investoinnit on pystytty rahoituksen turvin tekemään aiemmin ja pidemmälle vietynä kuin omin avuin olisi onnistunut.

- Investointipuolella budjetti on aina kynnyskysymys. Toimimme pienillä pääomilla, joten rahoitus mahdollisti laitteiden hankinnan aikaisemmassa vaiheessa ja tätä kautta nopeamman eteenpäin menon, Kolehmainen kertoo.

Mittametalli Oy on hiljattain solminut mittavan yhteistyösopimuksen hollolalaisen Holmet Oy:n kanssa. Juuri myönteisen rahoituspäätöksen saaneen hankkeen turvin lähdetään kehittämään tuotanto- ja markkinointiyhteistyötä.

- Yhdessä pystymme toimittamaan asiakkaille suurempia kokonaisuuksia. Investoimme jälleen myös uusiin laitteisiin, Kolehmainen selventää.

Konsultoinnista tukea kehittämistyöhön

Kolehmainen on hyödyntänyt myös ELY-keskuksen Yrityksen kehittämispalveluita ulkopuolisen konsultin hankintaan. ELY-keskuksen valmiiksi kilpailuttamista konsulteista yrittäjän on helppo valita itselleen sopivimmat. Kehittämispalvelut on tarkoitettu toimiville yrityksille, joilla on kykyä ja halua kasvaa ja kehittyä. Toimiala- tai yhtiömuotorajoituksia ei ole.

- Yksin olisi ollut vaikeampi löytää oikeaa henkilöä. Olemme saaneet tietoa ja viisautta tarkkaan valittuun kohteeseen ja monesti olemme palanneet juurillemme tuotannon kehittämiseen. Ulkopuolinen ravistelu on tehnyt todella hyvää, kiittelee Kolehmainen.

Kehittämispalvelujen avulla yritykset voivat saada helposti ja edullisesti ulkopuolista asiantuntija-apua yrityksen nykytilan kartoittamiseen sekä liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa on sujunut Kolehmaisen mukaan saumattomasti. Apua on ollut aina tarjolla puhelinsoiton päässä eikä hakeminenkaan ole vaikeaa.

- Hakemusprosessin kun käy ensimmäisen kerran läpi, niin sitten se sujuu kyllä. Apua on aina saanut, Kolehmainen kertoo ja rohkaisee myös yrittäjäkollegoita hyödyntämään ELY-keskuksen tarjoamia palveluita.

- Ajatuksena olisi, että ensi vuonna lähdetään varovasti kolkuttelemaan maailmalle, Kolehmainen päättää.

Team Finland-verkosto auttaa yrityksiä maailmalle

Team Finland-verkostoon kuuluvat ydintoimijoina ELY-keskus, Business Finland, Finnvera, TE-toimisto ja Ulkoministeriö. ELY-keskus koordinoi maakunnallisesti Team Finland-toimintaa, jonka tehtävänä on yritysten kasvun ja viennin edistäminen ja linkittäminen maailmalle julkisten yrityspalveluiden, rahoituksen ja ulkomaanverkoston avulla.

- Mittametalli on saanut Team Finland-toimijoiden tuottaman palveluehdotuksen  kasvusuunnitelmansa tueksi, kertoo ELY-keskuksen Team Finland-koordinaattori Matti Nykänen.

- Autan mielelläni yrityksiä kansainvälistymissuunnitelmien eteenpäin viemisessä ja neuvon parhaiten sopivan julkisen rahoituksen äärelle ja linkitän yrityksen tarvittaessa myös Ulkoministeriön tai Business Finlandin ulkomaanverkostoon, Nykänen päättää.

 

Lisätietoja:


Hämeen ELY-keskuksen yritystukien rahoitusasiantuntijat
Hämeen ELY-keskuksen yritysrahoituslinjaukset