Nopeuta maksatushakemuksesi käsittelyä Hämeen ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastusyksikön vinkeillä

Hämeen ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastusyksikössä on tämän vuoden (1-8) aikana tehty suuri määrä rakennerahastojen maksupäätöksiä ja rahaa on tuensaajille lähtenyt kiitettävästi. 

  • ESR 377 kpl 16 589 969,84 euroa
  • EAKR ja kansalliset yritystuet 196 kpl 6 354 639,69 euroa

Nopeuta maksuhakemuksesi käsittelyä

Maksuhakemuksia joudutaan palauttamaan paljon, mikä viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Tuensaaja voi itse nopeuttaa asian käsittelyä huomioimalla seuraavat asiat. 

  • Tarkasta, että hakemus sisältää kaikki pakolliset liitteet. Tarkasta myös, että niistä löytyy tarvittavat tiedot. Katso tarkemmat tiedot starttikoulutusmateriaaleista
  • Muista merkitä salaiseksi kaikki liitteet, jotka sisältävät henkilö- tai palkkatietoja esim. palkkaselvityslomakkeet, työajanseurannat ja muut liitteet, joista nämä tiedot voivat selvitä. 
  • Merkitse yhdelle kustannusriville yhden henkilön palkkakustannukset sivukuluineen ja käytä selitekentässä hankesuunnitelman mukaisia tehtävänimikkeitä nimien sijasta. 
  • Liitä mukaan näytteet hankkeen tuella tuotetuista tiedotusmateriaaleista logojen todentamiseksi. Tutustu viestintäohjeeseen.

 

Lisätietoja:

Kuva: Pixabay