REACT-EU-lisärahoitusta korjaamaan COVID19-pandemiakriisin aiheuttamia vahinkoja

EU-lippuja.

EU kohdentaa lisämäärärahoja ohjelmakauden 2014–20 rakennerahastovaroihin REACT-EU-välineen muodossa. Lisäresurssit on tarkoitus suunnata COVID-19-pandemiakriisin aiheuttamien ​vahinkojen korjaamiseksi alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon. ​Lisärahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

​Arvio Suomen REACT-EU-lisämäärärahoituksen EU-saannosta on noin 140–165 miljoonaa euroa, mutta luku on vielä varmistumatta. Jäsenvaltiot päättävät itse, miten varat kansallisesti jaetaan alueittain ja rahastoittain. Suomen osalta tätä päätöstä ei vielä ole tehty.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaan valmistellaan parasta aikaa ohjelmanmuutosta, jolla molemmat rahastot (EAKR ja ESR) saavat kumpikin uuden toimintalinjan. Tavoitteena on saada ohjelmanmuutos hyväksyttyä vielä kuluvan vuoden aikana. Komissio tekee täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen EAKR:n ja ESR:n lisärahoitusosuudesta ohjelmaan.

EAKR:n osalta mahdollisia REACT-EU-toimenpiteitä ovat esimerkiksi investoinnit terveyspalveluihin liittyviin tuotteisiin ja palveluihin, investoinnit digitaaliseen ja vihreään talouteen sekä taloudelliset toimenpiteet alueilla, jotka ovat riippuvaisimpia kriisin eniten vaurioittamista toimialoista. ESR:n osalta toimet painottuvat esimerkiksi työpaikkojen säilyttämisen ja luomisen tukemiseen.

Tavoitteena on REACT-EU:n toimeenpanon käynnistäminen vuonna 2021.  Lisämäärärahoitus on määräaikaista vuosille 2021–23.

Kuva: Pixabay