Sosiaalisen median viestintä kiinnosti hanketoteuttajia

Hankkeet osallistuivat kuulemaan muiden hankkeiden esimerkkejä someviestinnästä sekä jakamaan omia kokemuksiaan keskustellen muiden kanssa.  

Hämeen ELY-keskus järjesti rahoittamiensa ESR-hankkeiden toteuttajille verkostopäiviä aiheena sosiaalisen median viestintä. Päiviä järjestettiin touko-kesäkuun vaihteessa yhteensä kolme, ja jokainen päivä keräsi noin 20-30 osanottajaa.  

Verkostopäivissä kuultiin aluksi johdatus aiheeseen, jonka jälkeen hankkeet pääsivät kertomaan omasta viestinnästään. Jokaisessa päivässä oli kaksi hanketta esittelemässä toimiaan. Hankkeet olivat hyvin erilaisia resursseiltaan. Esimerkiksi koordinaatiohanke Tuottava ja tuloksellinen työelämä kertoi esityksessään paljon ostetuista viestintäpalveluista. Niitä oli mahdollista toteuttaa, sillä viestintä oli hankkeessa keskeisessä osassa. Tutustu hankkeen viestintään Blogspot-sivustolla.

Pienemmistä hankkeista mukana oli esimerkiksi Metropolian OmaKehu-hanke, jossa on hyödynnetty myös opiskelijoita viestinnässä. OmaKehu kertoi laajasti erilaisista viestintätoimistaan, joiden kautta on esimerkiksi osallistettu ihmisiä jakamaan kehuja itsestään. Esimerkkejä hankkeen someviestinnästä on esimerkiksi heidän Facebook-tilillään.

Päivissä kuultiin niin someviestinnän onnistumisista kuin epäonnistumisistakin. Living Portfolio jakoi kokemuksiaan koulutusmarkkinoista osallistaen muitakin pohtimaan haasteita, joita he olivat kohdanneet. Lisää hankkeesta ja sen sosiaalisen median tilit löytyvät Living Portfolion kotisivuilta. Iisisti töihin -hanke keskittyi esityksessään sosiaalisen median mainontaan ja sen testaamiseen sekä analysointiin. Katso hankkeen julkaisut Twitterissä.

Aikaa oli myös varattu kysymyksille ja keskustelulle. Lisäksi osanottajat keskustelivat pienryhmissä omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan sosiaalisen median viestinnästä. Usein keskustelunaiheeksi nousivat resurssit ja kohderyhmien tavoittaminen eri kanavissa. Hankkeet pääsivät jakamaan linkit omille sosiaalisen median tileilleen muita osallistujia varten.  

 

Onko sinulla toiveita verkostopäivien tai koulutusten teemoiksi? Kerro toiveesi vastaamalla kyselyyn Webropolissa.