Suomeen yksi yhteinen rakennerahasto-ohjelma myös kaudelle 2021-2027

Hallitus linjasi seuraavan rakennerahastokauden Suomen toimenpiteitä marraskuun lopulla. Manner-Suomeen tulee yksi yhteinen rakennerahasto-ohjelma. Valtakunnallisiin toimenpidekokonaisuuksiin ohjataan 20% ESR-rahoituksesta ja 8% EAKR-rahoituksesta. Alueilla on aiempaa vahvempi rooli valtakunnallisten kokonaisuuksien sisältöjen valmistelussa ja toimeenpanossa.

Uuden ohjelman strategiset painopisteet ovat

1. Pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn ja digitalisaation parantaminen (sisältää pk-yritysten toimintaympäristöä tukevat elinkeinoelämälähtöiset laajakaista- ja liikenneinfrainvestoinnit harvaan asutuilla alueilla)

2. Vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä

3. Elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantaminen ja TKI-verkostotyön edistäminen

4. Jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman kohtaannon edistäminen työn murroksessa

5. Työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittäminen

6. Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen

−Olemme iloisia, että Suomessa on yksi yhteinen ohjelma myös tulevalla ohjelmakaudella. Se on toimiva malli muun muassa siksi, että alueiden välinen yhteistyö helpottuu, kertoo Tiina Huotari Uudenmaan liitosta.  Valmistelu jatkuu tiiviissä tahdissa, ja kevään aikana ohjelma-asiakirjaa luonnostellaan siten, että se voidaan toimittaa komissioon, Huotari jatkaa.

Ohjelmaan tulee myös virallinen lausuntovaihe arviolta loppukeväällä tai kesän aikana.

> Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta

 

Lisätietoja:

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja, Uudenmaan liitto, tiina.huotari(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 0400 418 029