Tarkkuutta viestintäohjeen noudattamisessa!

Hankkeet saavat rahoituspäätöksen liitteenä viestintäohjeen, jota tulee noudattaa. Valitettavasti tässä on havaittu puutteita, erityisesti logojen käytössä. Euroopan unioni velvoittaa hankkeita tiedottamaan ja myös valvoo, että viestintäaineistoja käytetään asianmukaisesti.

EU-lipun ja Vipuvoimaa EU:lta -logon käyttö

Kaikessa hankkeisiin liittyvässä viestinnässä tulee käyttää EU-lippulogoa, joka sisältää EU-lipputunnuksen ja maininnan Euroopan Unionista sekä rahastosta, josta hanke saa tukea. Lippulogon rinnalla käytetään Vipuvoimaa EU:lta -logoa tai slogania Vipuvoimaa EU:lta tekstimuotoisena. Aineistot löytyvät rakennerahastojen verkkopalvelusta.

EU-lippulogon tulee olla kaikessa viestintämateriaalissa selkeästi näkyvillä ja sijoitettuna helposti havaittavalle paikalle. Verkkosivuilla tulee käyttää aina värillistä lippulogoa sivun yläosassa niin, että lukijan ei tarvitse vierittää sivua alaspäin logon nähdäkseen.

Pitäkäämme siis EU-tunnukset näkyvillä, sillä ne ovat oikeutus julkiselle rahoitukselle!
 

Aineistot rakennerahastojen verkkopalvelussa:

> Viestintäohje

> Logot