Vakain askelin kohti uutta rakennerahasto-ohjelmakautta

Nuoli ja lamppuja.

Rakennerahastojen seitsenvuotiskausi 2014–2020 on vauhdilla lähestymässä loppuaan ja uusi kausi vuosille 2021–2027 pilkistää jo horisontissa.

Kuluneen kauden osalta hanketoteutukset jatkuvat kuitenkin vielä muutaman vuoden ajan. Vaikka yksi kausi päättyykin, toinen alkaa rinnalla, joten hanketoimijoiden suuntaan ei tule katkosta.

Uuden kauden 2021–2027 valmistelu on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa, ja nyt viimeistellään ohjelmasisältöjä. Ohjelmassa hiilineutraalius, digitaalisuus ja muuttuva työelämä tulevat korostumaan läpileikkaavina teemoina.

Suomen tavoitteena on käynnistää ohjelma vuoden 2021 puolivälin tienoilla, mutta asiaan vaikuttavia päätöksiä tehdään myös EU-tasolla, mihin aina liittyy epävarmuuksia. Kriittisenä tekijänä on saada ohjelmaa koskevat lait voimaan. Lakivalmistelu on Suomessa viety jo pitkälle, mutta kansallinen lainsäädäntö ei voi tulla voimaan ennen EU-tason asetuksia. EU-asetusten on ilmoitettu tulevan voimaan vuoden 2021 alkupuolella.

Joustavuutta ohjelmasisältöön

Ohjelma-asiakirjasta on ehditty tekemään jo useita luonnosversioita, mutta vielä vaaditaan sisältömuokkauksia ennen kuin sille saadaan komission hyväksyntä.

- Luonnollisesti kulunut vuosi omine käänteineen on heijastunut ohjelman sisältöihin ja toivottavasti nyt tehdyillä täydennyksillä pystytään paremmin vastaamaan suuresti muuttuneeseen tilanteeseen, toteaa Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelmavalmistelua koordinoiva ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta.

Ohjelmassa onkin pyritty mahdollisimman suureen joustavuuteen ja sisältöön, joka mahdollistaa reagoinnin äkillisiinkin tilanteisiin tulevaisuudessakin.

- Rahoituksella tullaan tukemaan työpaikkojen säilymistä nopeissa suhdannevaihteluissa mutta myös erityisesti uudistumista ja muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin vastaamista. ESR saa nimensä perään myös plussan, joka kuvaa ohjelman laajentumista. Tällainen laajennus on esimerkiksi lasten köyhyyden vähentäminen, jolle korvamerkitään osuus ohjelman varoista, toteaa rahoituspäällikkö Valtteri Karhu Hämeen ELY-keskuksesta.

Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa, miten ohjelman rahoitus jakautuu kansallisesti. Lisäksi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) tuo oman lisävärinsä. JTF ja sen toiminnot liitetään myöhemmin mukaan ohjelmaan.

- Varojen jakoon toivottavasti saamme lisäselvyyttä vielä kuluvan syksyn aikana, mutta asia on riippuvainen poliittisesta päätöksenteosta. Joka tapauksessa me ohjelmavalmistelijat teemme kovasti töitä ohjelmasisältöjen viimeistelemiseksi ja pyrimme varmistamaan ketterän liikkeelle lähdön, toteaa Huotari.

Jatkossakin tukea yritysten kilpailukyvyn parantamiseen

Yritysten kasvun ja kilpailukyvyn tukeminen on jatkossakin keskiössä yritystuissa. Tämän lisäksi tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota digitaalisuuden edistämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuteen.

- Etelä-Suomen osalta näyttäisi siltä, että tukitasot tulevat pysymään samana kuin nykyiselläkin kaudella. Tuki kohdistuu jatkossakin pk-yrityksille, kertoo Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen.

Muutoksia hankehallintoon

Uusi käynnistyvä kausi tuo tullessaan myös uusia asioita; muun muassa kustannusmalleihin ja indikaattoreihin on tulossa muutoksia. Muutosten punaisena lankana on kuitenkin pyritty pitämään hallinnon yksinkertaistaminen.  Yritystukien osalta yksi merkittävä muutos on kehittämisavustusten hakemisen siirtyminen EURA-järjestelmään.

- Kaikkeen uuteen ja vähän vanhaankin tullaan järjestämään hanketoteuttajille koulutusta ja informoimaan uusista asioista. Kannattaa siis seurata tiedotustamme, muistuttavat rakennerahastoasiantuntijat Hanna Laaksonen Uudenmaan liitosta ja Niina Lamberg Hämeen ELY-keskuksesta.

 

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto, tiina.huotari(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 0400 418 029

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, sinikka.kauranen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 025 151 (yritystuet)

Rahoituspäällikkö Valtteri Karhu, Hämeen ELY-keskus, valtteri.karhu(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 025 149 (ESR)

Kuva: Pixabay