Verkostotapaamisissa kuultiin hankkeiden huippuhetkistä ja pohjakosketuksista

Hämeen ELY-keskus järjesti syksyn kuluessa rahoittamilleen ESR -hanketoimijoille Onnistuneen hankkeen anatomia -verkostotapaamisia. Iltapäivät oli teemoiteltu mm. kohderyhmien perusteella, jotta samojen aihepiirien parissa painiskelevat hanketoimijat pääsivät kohtaamaan. Tapaamisten alkuun kuultiin aina kaksi hanke-esittelyä, minkä jälkeen toimijat pääsivät yhdessä pohtimaan onnistuneen hankkeen tunnusmerkkejä niin viestinnän, arvioinnin, sitouttamisen kuin horisontaalisten periaatteiden näkökulmasta. Tärkeäksi osaksi esittelyjä ja keskusteluja nousivat myös penkin alle menneet kokeilut ja ideat.

Hanketoimijat kehuivat iltapäiviä hyvin antoisiksi. Heidän mukaansa on hyvä kuulla, että muillakin menevät välillä hommat mönkään. Tärkeäksi nähtiin myös toisten kohtaaminen ja yhdessä pysähtyminen hanketyön äärellä. Yhteystietoja vaihdettiin ja osa ehti jo sopia vierailuja toistensa luokse.

- Ajattelimme Hämeen ELY:ssä, että tällaiset vapaamuotoiset tapaamiset tukisivat hanketoimijoiden työskentelyä, kertoo rahoitusasiantuntija Niina Lamberg.

- Pyrimme tarjoamaan tämän kaltaisia tilaisuuksia myös jatkossa koulutusten ohessa, hän jatkaa.

Vuoden viimeinen verkostotilaisuus päätettiin siirtää alkuvuoteen 2020. Sen tarkoituksena on koota yhteen työllisyyttä sekä osallisuutta ja työkykyä edistävien hankkeiden tekijöitä.