Vauhdittamo

Vauhdittamo-hankkeen tavoitteena oli edistää lahtelaisten työnhakijoiden työnsaantia avoimilta työmarkkinoilta tai siirtymistä osaamisensa päivittämistarpeita vastaaviin koulutuksiin. Päätavoitteena oli tehokas ja nopea työllistyminen ja/tai koulutukseen ohjaus.

Neljä Vauhdittamon työntekijää.
Vauhdittamon työntekijöitä.

Hankkeen lähtökohtana oli toimintatapa, jossa Lahden kaupungin työllisyystoimijat, Hämeen TE-toimisto, koulutusorganisaatiot yms. tarjoavat palveluitaan yhdessä joustavasti yhden luukun toimintaperiaatteella. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja vakiinnuttaa yhden luukun palveluverkosto sekä uudenlaisten, aiempaa vaikuttavampien toimintatapojen sekä ja työkalujen kokeilu ja käyttöönotto.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Hankkeessa on kokeiltu ja kehitetty erilaisia työllistymistä ja yhteistyötä edistäviä toimia, joista esimerkkejä luettavissa Vauhdittamon nettisivuilla. Keskeisin ja näkyvin niistä on Vauhdittamon palvelupiste, joka kokoaa yhteen alueen työllisyys- ja koulutustoimijoita, työnantajia ja työhakijoita.

Palvelupiste on ollut avoinna helmikuusta 2018 alkaen, arkisin kello 9-15 ja siellä on voinut asioida ajanvarauksella tai ilman. Vauhdittamo on ollut matalan kynnyksen rento vapaaehtoisuuteen perustuva, epämuodollinen ja monipuolinen palvelupiste, josta asiakas on voinut kerralla saada apua moneen eri työhön tai koulutukseen liittyvään kysymykseensä. 

Vauhdittamossa on päivystänyt säännöllisesti eri alojen toimijoita, mm. TE-palvelut, henkilöstöpalveluyrityksiä, Ladec Oy, ammatinvalintapsykologi, työhönvalmentaja sekä koulutustoimijoita. Työhön ja opiskeluun hakeutumiseen liittyvät palvelut, ohjaus ja neuvonta ovat näin olleet saatavissa yhdestä paikasta.

Keskeistä palvelussa on ollut henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus sekä laajan työllisyysverkoston osaamisen ja resurssien hyödyntäminen asiakkaiden työllistymisen tukena. Palvelupiste ja eri toimijoiden tiivis yhteistyö ovat mahdollistaneet mm. erilaiset yhteistyökumppaneiden esittely- ja rekrytointitilaisuudet, joissa on edistetty työnantajien ja työnhakijoiden kasvokkaista kohtaamista.

Palveluilla pyritään ennaltaehkäisemään työttömyyden syntyminen tai sen pitkittyminen. 

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Hankkeen aikana on saatu luotua toimiva ja monipuolinen työllisyys- ja koulutustoimijoiden verkosto ja palvelupiste, jotka ovat osoittautuneet toimivaksi tavaksi ennaltaehkäistä lahtelaisten työnhakija-asiakkaiden työttömyyden pitkittymistä sekä edistää lahtelaisen työllisyysverkoston ja elinkeinoelämän yhteistyötä työllisyydenhoidon näkökulmasta.

Nainen ja mies kättelee.

Vauhdittamon palvelu perustuu nopeaan ohjaus- ja neuvontapalveluun. Vauhdittamo onkin pyrkinyt osoittamaan, että ennaltaehkäisevällä ja oikein ajoitetulla palvelulla työllisyyden kestoa pystytään lyhentämään tai ehkäisemään sen synty kokonaan. Tällä lyhyellä asiakkuuden kestolla Vauhdittamo on päässyt tulokseen, että asiakkuuden päättyessä työssä on 52%, opiskelemassa 11% ja yrittäjänä 2% (ESR-asiakkaista).  

Vauhdittamo ESR-hanke on herättänyt kiinnostusta valtakunnallisesti ja sitä on esitelty mm. 20 kaupungin työllisyystoimijoille. Vastaavanlaisia palvelupisteitä on alkanut rakentua myös muihin kaupunkeihin. Lahdessa Vauhdittamo-hankkeessa kehitetty toimintamalli jatkuu Lahden kaupungin omalla rahoituksella hankkeen jälkeen. Uusi palvelupiste on avattu syyskuussa 2020 Lahden Palvelutorilla Kauppakeskus Triossa. Vauhdittamon toimintamallia ja palvelupistettä hyödynnetään myös käynnistyvässä työllisyyden kuntakokeilussa.  

 

Lisätietoja

Työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka, Lahden kaupunki, sami.kuikka(at)lahti.fi, p. 0503985411

Hankkeen tiedot

S21062 Vauhdittamo
Lahden kaupunki
1.8.2017-31.7.2020
Lahden seutukunta
Kustannusarvio 532 700 €
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)