Vauhtia huippuosaajien valmennukseen

Suomalainen Leipäkori

Robo oppii

IoT-osaamisloikka

Virtuaalinen elämyslääke

Digitalous 2025

Hämeen ELY-keskus on rahoittanut kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamisen erityistavoitteen hankkeita Etelä-Suomen alueosion ja valtakunnallisen Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden kautta vuoden 2021 alkuun mennessä 73 kappaletta. Yhteensä rahoitusta on myönnetty näihin hankkeisiin Etelä-Suomessa noin 22,8 miljoonaa euroa. Hankkeissa vahvistetaan koulutustarjontaa ja sen laatua. Hankkeissa kehitetään koulutusta vastaamaan paremmin työelämän jatkuvasti muuttuvia osaamistarpeita. Tarkoituksena on parantaa niin työssä olevien kuin työttömienkin osaamista ja ammattitaitoa. Monesti hankkeiden kohderyhmänä on myös oppilaitosten henkilöstö. Useissa hankkeissa myös korostuu yhteistyö niin eri oppilaitosten kuin koulutuksen ja työelämän toimijoiden välilläkin.
Kuvituskuva

Ohjelmakauden aikana hankkeisiin on osallistunut yli 7 000 ihmistä. Hankkeiden osallistujista yli 60 prosenttia on ollut naisia. Monissa hankkeissa kestävä kehitys on otettu keskeiseksi osaksi koko hanketta, kuten kehitettäessä uusiutuvaan energiaan liittyvää koulutusta ja kiertotalousosaamista. Osallistujista yli 80 prosenttia on ollut yli 25-vuotiaita. Aikuiskoulutusta on pyritty kehittämään muun muassa työelämälähtöisten koulutusväylien avulla. Yli puolet osallistujista ovat olleet työssä olevia. Osallistujista vajaa viidennes on ollut alle 25-vuotiaita. Nuorten osaamista onkin edistetty esimerkiksi toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulujen tiiviillä yhteistyöllä. (Lähde ESR Henkilö 9/2020).  

Hankkeissa on muun muassa kehitetty uusia opintokokonaisuuksia ja opetushenkilöstön ammattitaitoa, yhdistetty luovaa osaamista eri aloille sekä pyritty luomaan laajoja verkostoja, jotka ovat avuksi osaamisen kehittämisessä. Hankkeissa on huomioitu erityisesti digitaalisuuden, kiertotalouden, tekniikan ja logistiikan näkökulmia.