Women to Work

Vuosina 2019-2021 toteutettava Women to Work -hanke on osa Helsingin kaupungin työllistymistä edistävää monialaista palvelua, joka ohjaa pitkään työttömänä olevia kohti työelämää.

Hanke on suunnattu arabian-, somalin- ja venäjänkielisille pitkään työttöminä olleille maahanmuuttajataustaisille yli 30-vuotiaille helsinkiläisille naisille, jotka ovat asuneet Suomessa jo vuosia, kenties vuosikymmeniä ja joiden työelämään pääsy on pitkittynyt. Toukokuusta 2020 lähtien ikäraja on poistunut ja mukaan otetaan myös naisia, jotka pärjäävät selkosuomenkielisessä ryhmässä.

Kolme naista seisoo rinnakkain ulkona.

Hankkeen asiakkaat osallistuvat kahdeksan viikon ajan omakielisen projektityöntekijän vetämään ryhmätoimintaan. Ryhmätoiminnan aikana etsitään jokaiselle osallistujalle hänelle tarkoituksenmukainen jatkopolku. Ryhmätoiminnan lisäksi jokainen saa myös yksilöllistä ohjausta, jokaiselle tehdään jatkosuunnitelma. Jokaiselle osallistujalle myös soitetaan noin kuusi kuukautta ryhmätoiminnan päättymisen jälkeen, jotta tiedetään, miten heidän jatkosuunnitelmansa ovat toteutuneet.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on vähentää työelämän sukupuolenmukaista eriytyneisyyttä. Osallistuvia työnhakijoita kannustetaankin löytämään työmahdollisuuksia myös perinteisesti miehisinä aloina pidetyiltä IT-, liikenne ja- logistiikka-aloilta. Mukaan on saatu myös yhteistyöyrityksiä ko. aloilta.

Neljä naista seisoo valkokankaan edessä.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Somalikielinen osallistuja tuli hankkeen selkosuomen kieliseen ryhmään. Hän sai ostettua hankkeen opastuksella Uusix-verstaalta tietokoneen halpaan hintaan. Ennen tätä hän oli ollut kännykän toimintojen varassa.

TYP:n naapurissa Vallilassa on Kumppanuustalo Hanna, jossa järjestetään Linux-järjestelmän käyttöönottoon tukea. Hänelle varattiin aika sinne. Osallistuja oppi käyttämään tietokoneen avulla sähköpostia ja verkkopankkia eli riippuvuus muihin väheni. Sen jälkeen hänet ohjattiin Digirastin (kaupungin toinen hanke) kurssille oppimaan lisää. Tulevaisuudessa hänellä on ajatus hankkia hygieniapassi ja etsiä töitä päiväkodin keittiöltä.

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Onnistumisia on työnantajien kanssa solmitut kontaktit, niin kaupungin puolelta kuin yksityiseltäkin taholta. Kaupungin puolelta suhteita on solmittu esim. peruskouluun, joka kiinnostui koulunkäyntiavustajan ottamisesta hankkeen kautta. Myös kaupungin taloushallintopalvelun kanssa on tehty yhteistyötä. Osallistujien elämään on pystytty vaikuttamaan, niin asennepuolella kuin taitopuolella. Suuren osan tueksi on edistetty myös käytännön työnhaun polkua. Askeleet kaikilla osallistujilla ovat erilaiset, ja edistyksestä voi aina olla tyytyväinen, oli se suurta tai pientä.

Kokemuksia jaettavaksi

Työkaluksi erityisesti ulkomaalaistaustaisten kanssa toimiville hankkeille annamme videon "Töitä ja tekijöitä". Se on hankkeemme erityistavoitetta tukeva video, joka toimii itsenäisenä työkaluna kaikkien ulkomaalaistaustaisten ja heidän parissaan työtä tekevien piirissä. Sitä voi käyttää opetusmateriaalina ja jakaa vapaasti. Video valmistuu marraskuussa.

Lisätietoja

Women to Work -hanke: projektisuunnittelija Tanja Namrood, puh. 040 148 3801, tanja.namrood(at)hel.fi

Helsingin TYP, aikuisten palvelut: palveluesimies Heidi Lehtovaara, puh. 09 310 46752, heidi.lehtovaara(at)hel.fi

Helsingin kaupunginkanslia, Työvoima ja maahanmuutto: erityissuunnittelija, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Leena Pellilä, puh. 040-4875773, leena.pellila(at)hel.fi

Hankkeen tiedot 

S21635 Women to work: maahan muuttaneiden naisten potentiaali työelämän käyttöön 
Helsingin kaupunki 
1.3.2019-28.2.2021 
Uusimaa  
Kustannusarvio 519 159 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)