Yritysrahoitus

Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Niillä täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä.

Kehittämistoimiin tukea myönnetään enintään 50 prosenttia. Investointihankkeissa tuen osuus on 10–35 prosenttia. Tuen osuus vaihtelee hankkeen sisällön, sen sijainnin ja muiden vaikuttavien seikkojen perusteella.

Lisäksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finland myöntää rahoitusta yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Business Finlandin rahoitusta voivat hakea yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tuottajat. Kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkein kohderyhmä.

Uudistunut lainsäädäntö

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan edistämiseksi (9/2014) astui voimaan 1.7.2014. Siitä lähtien tuet ovat ohjelmakauden 2014–2020 rahoitukseen kuuluvia tukia. Ohjelmakauden 2007–2013 viimeiset yritystuet myönnettiin kesäkuun 2014 loppuun mennessä.

Hakijan on syytä olla yhteydessä paikallisen ELY-keskuksen yritysrahoituksesta vastaaviin henkilöihin ennen hakemuksen jättämistä. Näin hankkeen rahoitusedellytyksistä saa käsityksen jo ennen hakemuksen jättämistä.

Yritysten kehittämis- ja investointirahoitus tulee pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta.

Maaseudulle suuntautuva yritysrahoitus

Maaseudun mikroyritysten kehittämis- ja investointitarpeisiin voi myös hakea tukea ELY-keskuksesta. Ko. rahoitus tulee kuitenkin Euroopan maaseuturahastosta. Ehdot ovat samantyyppisiä kuin Euroopan aluekehitysrahastosta tai kansallisista rahoista myönnetyllä tuella.