Kehittämisen painopisteet Etelä-Savossa 2018-2021

Itä-Suomessa on useita yhteisiä kehittämiskohteita, mutta kussakin maakunnassa on omat painotuksensa. Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 viisi sisältöteemaa määrittelevät
lähivuosien kehittämistavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet, joita toteuttamalla Etelä-Savo etenee kohti pitemmän aikavälin tavoitteitaan.

Sisältöteemat ovat:

  1. Hyvinvoivat ihmiset ja ympäristö
  2. Elinkeinoelämän kasvu ja kansainvälistyminen
  3. Matkailu ja vapaa-aika
  4. Kestävä biotalous
  5. Älykäs erikoistuminen ja innovaatiot.

Rakennerahastovaroja on käytettävissä vuosina 2014-2020 yhteensä 101,2 milj. euroa. Etelä-Savon maakunnan kehittämisen painopisteet sekä niillä kehitettävät alat on kuvattu alla olevassa kuvassa.
 

Etelä-Savon maakunnan kehittämisen painopisteet, ruoka, metsä, vesi, sekä niillä kehitettävät alat.

 

Tarkemmin maakunnan painopisteistä sekä kehittämisen tavoitteista voit lukea Etelä-Savon maakuntaohjelmasta sekä sen toimeenpanosuunnitelmasta.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. Yhteistyöryhmän kokoonpanon ja pöytäkirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta.

Linkki Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon: Maakunnan yhteistyöryhmä (esavo.fi)