Kilpailuetua ympäristövastuullisella toiminnalla

Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä (KePoSa) -hanke auttoi pohjoissavolaisia pk-yrityksiä kestävän kehityksen edistämisessä liiketoiminnassa, ympäristöasioiden kartoittamisessa sekä ympäristöohjelmien ja -järjestelmien käyttöön ottamisessa.

Hankkeen tavoitteena oli auttaa yrityksiä vähentämään energian ja materiaalien kulutusta, löytää kustannussäästöjä sekä saavuttaa kilpailuetua ympäristövastuullisella toiminnalla. Tähän tavoitteeseen pyrittiin muun muassa edistämällä johdon ja henkilöstön ympäristöosaamista erilaisilla henkilöstökoulutuksilla ja työpajoilla.

Liiketoiminnallisia hyötyjä

Hankkeessa 12 eri toimialan yritystä tekivät ympäristöasioiden alkukartoituksen, tunnistivat ympäristövaikutuksensa ja laativat niiden pohjalta kehittämissuunnitelmat. Yhdeksän hankkeessa mukana olevaa yritystä rakensi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, jonka myötä yritykset sitoutuvat yritystoiminnan jatkuvaan parantamiseen.

 
  Teho-Posako Oy, kuva: hankkeen loppujulkaisu

Hankkeessa mukana olleet yritykset tunnistivat ja hallitsivat tuottamiaan ympäristöhaittoja sekä päästöjä. Lisäksi ympäristöosaaminen yrityksissä kasvoi, kilpailukyky vahvistui ja toimintatavat tehostuivat. Ennen kaikkea vähähiiliset ja materiaalitehokkaat toimintatavat toivat yrityksille kustannussäästöjä, lisäsivät yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä pienensivät merkittävästi haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän neuvonta- ja auditointipalveluja yrityksille

Myös hankkeen toteutuksesta vastannut Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) vahvisti kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun osaamistaan. Sakkyyn syntyi uusia ympäristöteemaisia lisäpalveluita esimerkiksi yritysten kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen. Savon koulutuskuntayhtymä testasi työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia. Opiskelijat osallistuivat yritysten kehittämistyöhön osana opintojaan. Opiskelijat mm. laativat jätehuollon kartoituksia ja -suunnitelmia, arvioivat riskejä sekä selvittivät kierrätysmahdollisuuksia.

Hankkeen aikana Savon koulutuskuntayhtymä aloitti valtakunnallisen Ekokompassin Pohjois-Savon aluekoordinaattorin neuvonta- ja auditointitehtävät, jotka jatkuvat yrityksille tarjottavana palveluna hankkeen jälkeenkin. Ekokompassi on konkreettisiin toimenpiteisiin ympäristöjärjestelmä ja laadittava ympäristöjärjestelmä räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa.

Hankkeen avulla saatiin konkreettista tietoa sekä näkemystä työelämän vastuullisuuteen liittyvistä haasteista. Näitä kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään Sakkyn työelämän sekä alueen kehittämis- ja palvelutehtävässä.

Lisätietoja

Hankkeesta sekä sen seurauksena syntyneestä Ekompassi-ympäristöjärjestelmästä ja ympäristöjärjestelmän tuottamista tuloksista voit lukea hankkeen loppujulkaisusta:

Savon koulutuskuntayhtymä toteutti Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hankkeen Euroopan sosiaalirahaston(ESR) rahoituksella. Rahoituksen myönsi Pohjois-Savon liitto. Kaksivuotinen hanke päättyi vuonna 2018.

Teksti:
EU-koordinaattori Antti Kumpula, Pohjois-Savon liitto, p. 044 714 2682