Vuosi 2020 oli Itä-Suomessa suurten hankemäärien ja vaikuttavien hankkeiden vuosi

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen. ELY-keskus käsitteli vuonna 2020 ennätysmäärän yritysten hakemuksia ja rahoitti koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneiden itäsuomalaisten yritysten analyysejä ja kehittämistoimenpiteitä. Yritysten elinvoimaisuuden tukemiseen ja kehittämiseen ELY-keskus myönsi rahoitusta ja tukea monista eri rahoituskanavista. Kehittämishankkeita rahoitettiin Euroopan sosiaali- ja aluekehitysrahastoista ja Euroopan sosiaalirahaston rahoituksessa otettiin vuonna 2020 huomioon koronan aiheuttamat voimakkaat vaikutukset ihmisiin ja yritysten liiketoimintaan.

ELY-keskuksen myötämän rahoituksen määrät ja vaikutukset alueittain

Etelä-Savo

ELY-keskus sijoitti Etelä-Savon kehitykseen 48,3 miljoonaa euroa vuonna 2020. ELY-keskus rahoitti koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneiden eteläsavolaisten yritysten analyysejä ja kehittämistoimenpiteitä noin 10,3 miljoonalla eurolla, pk-yritysten kehittämis- ja investointihankkeita 15,3 miljoonalla eurolla, pk-yritysten kehittämispalveluita 1,2 miljoonalla eurolla, osaamisen kehittämistä 1,1 miljoonalla eurolla ja palkkatukea myönnettiin 2 miljoonaa euroa. Lisäksi starttirahaa myönnettiin miljoona euroa. Pk-yritysten kilpailukykyyn ja yrittäjyyteen panostettiin yhteensä 30,8 miljoonaa euroa.

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettiin kehittämishankkeita 11,7 miljoonalla eurolla (69 kpl) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) kehittämishankkeita rahoitettiin 3,5 miljoonalla eurolla (12 kpl). Maaseudun hanketukea ELY-keskus myönsi 2,25 miljoonaa euroa.

Pohjois-Savo

Yrityksen kehittämisavustuksia yritysten kehittämiseen ja kasvuun myönnettiin Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR) yhteensä 64 yritykselle 13 miljoonaa euroa. Yrityshankkeita toteutettiin eniten maakunnan tärkeimmillä toimialoilla eli kone- ja energiateknologiassa 27 hanketta, yhteensä 8 miljoonaa euroa, puun- ja biojalostuksessa seitsemän hanketta, reilu miljoonaa euroa ja terveys- ja hyvinvointiteknologiassa 10 kappaletta, yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Varkauteen rahoitettiin matkailuun liittyvä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushanke 200 800 eurolla.

Maaseudun yritystukea myönnettiin viime vuonna reilut 5,7 miljoonaa euroa, joista suurin osa suuntautui elintarvike- ja palvelualan yrityksiin. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 45 ja niiden myötä työpaikkoja odotetaan syntyvän yli 70 henkilölle. Maaseudun hanketukea myönnettiin yhteensä 1,3 miljoonaa euroa kahdeksaan hankkeeseen.

Pohjois-Karjala

ELY-keskus myönsi vuonna 2020 Pohjois-Karjalan alueen yrityksille 20,1 miljoonaa euroa kehittämisrahoitusta. Noin 9,5 miljoonaa euroa rahoitettiin rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR) yrityksen kehittämisavustuksina, noin 5,6 miljoonaa euroa maaseutuohjelmasta ja 1,2 miljoonaa euroa yrityksen kehittämispalveluihin kansallisella rahoituksella. Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettiin yrityksiä 1,7 miljoonalla eurolla. Maaseudun hanketukea ELY-keskus myönsi 2,1 miljoonaa euroa.

Linkit vuoden 2020 ELY-keskusten rahoituksen tiedotteisiin:

 

  Yrityksen kehittämisavustuksen vaikutukset Itä-Suomessa: 156 milj. € kehittämisinvestoinnit, 322 milj. € uutta liikevaihtoa, 1354 uutta työpaikkaa ja 200 milj. € viennin osuus liikevaihdon kasvusta.