Kehittämisen painopisteet Pohjois-Savossa 2018-2021

Pohjois-Savon maakunnan kehittämisessä on neljä tärkeää osa-aluetta:

  1. Talouden uudistuminen
  2. Työvoiman riittävyys ja osaaminen
  3. Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi
  4. Saavutettavuus sekä kestävä aluerakenne.

Maakuntaohjelman toimeenpanossa tärkeitä rahoituslähteitä ovat Euroopan Unionin rakennerahasto-ohjelma, maaseutuohjelma, kansainväliset rahoitusohjelmat sekä AIKO-rahoitus. Maakuntaohjelmaa toteutetaan luonnollisesti myös kuntien, ja valtion rahoituksella sekä muulla julkisella ja yksityisellä rahoituksella.

Pohjois-Savon maakunnan kehittämisen painopisteet sekä niillä kehitettävät alat on kuvattu alla olevassa kuvassa (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä).
 

Pohjois-Savon kehittämisen neljä tärkeää osa-aluetta: 1) talouden uudistuminen, 2) työvoiman riittävyys ja osaaminen, 3) hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi sekä 4) saavutettavuus sekä kestävä aluerakenne.


Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 sisältää kuusi kehittämisen kärkeä, missä tieteen, teknologisen kehittämisen ja osaamisen avulla voidaan edistää yritystoiminnan uusiutumista ja kilpailukykyä. Nämä yritystoiminnan ja kehittämisresurssien kohdentamisalat ovat:

  1. Kone ja energiateknologia
  2. Puunjalostus
  3. Elintarvikkeet
  4. Hyvinvointiteknologia
  5. Matkailu
  6. läpileikkaavat vesi ja biojalostus.

Maakunnan aluetalous on tällä hetkellä kone ja energiateknologian, puunjalostuksen ja elintarviketuotannon varassa. Näiden alojen pärjääminen on maakunnalle elintärkeää ja näiden alojen osaamiseen, uudistumiseen ja työvoiman saatavuuteen panostetaan. Palvelujen ja rakentamisen toimintaedellytykset ovat suurelta osin seurausta aluetalouden avainalojen ja viennin kehityksestä.

Hyvinvointiteknologia sekä veden prosessit ja biojalostus ovat uusia nousevia aloja, joita kehittämällä Pohjois-Savo haluaa myös ottaa riskiä. Terveysalan kehittämisessä paino on teknologisten mahdollisuuksien käyttämisessä, mutta tarvetta on paljon myös uusien palvelu ja toimintamallien edistämiseen.

Tarkemmin maakunnan painopisteistä sekä kehittämisen tavoitteista voit lukea Pohjois-Savon maakuntaohjelmasta sekä sen toimeenpanosuunnitelmasta.
(klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä)
 

Pohjois-Savon maakuntaohjelman painopisteet ja kehittämisen tavoitteet, kehittämisen kärjet = älykäs erikoistuminen.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. Kokoonpanon löydät Pohjois-Savon liiton internetsivuilta.

Linkki Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon: Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (pohjois-savo.fi).