Rahoituksen hakeminen

Kun sinulla on hyvä idea ja haluat hakea rahoitusta rakennerahastoista, kannattaa selvittää, olisiko toimintaa järkevä tehdä valtakunnallisesti partnereiden tai kenties oman organisaation toimintana, vai onko hankkeen toimintaa paras toteuttaa Itä-Suomen tai kenties yksittäisen maakunnan alueella. Lisätietoa Itä-Suomen sekä sen maakuntien kehittämisen painopisteistä löydät sille tarkoitetusta osiosta.

Itäsuomalaiset toimijat voivat hakea rahoitusta myös ns. valtakunnallista rahoitusta hankkeelle. Valtakunnallista rahoitusta haettaessa hankkeen on toteutettava ja sovittava johonkin teemaohjelmaan, jotka tarkentavat Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaa. Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin, kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat laajennettavissa valtakunnalliseksi joko partnereiden tai organisaation oman toiminnan avulla. Valtakunnalliset kehittämisohjelmien vetovastuussa olevat ELY-keskukset koordinoivat ja valitsevat valtakunnallisista ohjelmista rahoitettavaksi soveltuvat hankkeet.

Tietoa hakemisesta -otsikon alta löydät yleistä tietoa hakemisesta eli siitä, millaisiin hankkeisiin rahoitusta yleensä myönnetään ja miten hakemuksia jätetään viranomaisille. Hakuajat osiosta löydät tietoa siitä, millaisia hankehakuja on käynnissä Itä-Suomen alueella. Lisäksi tässä osassa kerrotaan lyhyesti valtakunnallisesta rahoituksesta sekä myös yritysrahoituksesta.