Uutiset

Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien ja keskuskaupunkien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Saimaa-ilmiön synty ja lähtöasetelma ovat ilmiömäisiä ja ainutlaatuisia. Euroopan kulttuuripääkaupunki -ohjelman historiassa on todennäköisesti ensimmäinen kerta, kun alueen isot kaupungit tukevat kaikkein pienintä kaupunkia kulttuuripääkaupungiksi.

Elvyttämis-, elävöittämis- ja imagohanke tähtäsi taloudelliseen hyötyyn

Kulttuuripääkaupunki hakua ja sen vaatimaa yhteistyötä varten käynnistettiin Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hanke. Kyse ei ollut vain kulttuuripääkaupunki hakuun osallistumisesta ja siihen liittyvän hakukirjan valmistelusta, vaan kyseessä oli elvyttämis-, elävöittämis- ja imagohanke, joka tähtäsi taloudelliseen hyötyyn. Voisiko Saimaa ilmiö ja Järvi-Suomen tarina – veden voimalla, yhdistävillä silloilla ja itäisellä ilolla – olla uusi vaihde, yhteinen kunnianhimoinen suunta ja uusi normaali Savonlinnan ja koko Itä-Suomen yhteiselle elinvoimatyölle ja kestävälle kasvulle, joka tähtää yhä laajenevaan kansainväliseen yhteistyöhön?

Tavoitteena oli synnyttää pysyvää muutosta ja nostaa kulttuuri uudelle tasolle alueen elinvoimatekijänä ja kehittämisessä. Hankkeen merkitys ja vaikutukset ymmärrettiin laajalti Itä-Suomessa. Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi -hanke oli alusta alkaen neljän maakunnan, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan ja niiden pääkaupunkien, Mikkelin, Lappeenrannan, Kuopion ja Joensuun, sekä Savonlinnan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä koko alueen ylimaakunnallista yhteistyötä ja tukea kulttuurista kestävyyttä.

Hankkeessa toteutettiin kolme toimenpidekokonaisuutta:

  1. Valmistelutiimin verkostomainen toiminta
  2. Kulttuuri alueiden strategisessa kehittämisessä
  3. Kansalliseen kulttuuripääkaupunkikilpailuun valmistautuminen.

Nämä toimenpidekokonaisuudet sisälsivät työpajoja alueen asukkaille, kulttuurikentän toimijoille ja sidosryhmille, verkostotapaamisia, tiedotustilaisuuksia, hakukirjan valmistamisen, Savonlinnan kulttuuristrategian ja uuden itäsuomalaisen yhteistyöstrategian kilpailuttamisen, useiden ostopalveluiden kilpailutuksia, visuaalisen ilmeen ja viestinnän materiaalin kokoamisen, taloudellisten suunnitelmien tekemistä sekä kulttuuripääkaupunkihaun kansallisen esivalinnan esittelytilaisuuteen valmistautumista.
 

Ihmisiä veneen keulassa ja etummaisella henkilöllä sinistä savua puhaltava soihtu kädessä.
Kuva: Saimaa ilmiö. Kuva Saimaa ilmiö -verkkosivun materiaalipankki.
 

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksen syntyi:

  1. Tausta-aineistoja ja selvityksiä, jotka luovat pohjaa kulttuuripääkaupunkivuoden hakemukselle
  2. Hakemus, hakukirja, jolla Savonlinna ja Itä-Suomen alue voi osallistua kulttuuripääkaupunkivuoden kansalliseen kilpailuun
  3. Itäsuomalainen kulttuuritoimijoidenyhteistoimintaverkosto. Verkoston toiminta konkretisoituu yhteiseen kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 suunnitelmaan ja ohjelmasisältöihin.

Onnistunut valmistelutyö ja yhteinen uurastus palkittiin, kun Savonlinnan jatkopaikka kansallisessa kulttuuripääkaupunkikilpailussa varmistui kesäkuussa 2020. Hanke on nostanut kulttuurin roolin ja aseman tärkeäksi osaksi aluekehittämistä erityisesti veto- ja elinvoiman näkökulmista. Tuloksena on syntynyt Saimaan alueelle uudenlainen yhteisöllinen toimintatapa ja kulttuurisesti kestävä verkosto, joka jatkaa merkityksellistä ja menestyksellistä toimintaa.
 

Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 

Hankkeen toteuttaja:  Etelä-Savon maakuntaliitto 

Toimintalinja 2.  Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 
Erityistavoite 4.1.  Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta 
Toteutusaika:  1.3.2019-31.10.2020 
Rahoittava viranomainen:  Etelä-Savon maakuntaliitto  

Kokonaisbudjetti:  450 000 € 
Tuen määrä:  315 000 €

 

Hankkeen verkkosivut: Saimaa ilmiö, Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 (saimaailmio2026.fi)

Teksti:
Laura Kuismala, Etelä-Savon maakuntaliitto