Uutiset

naviSaimaa toi hyvää pöhinää vesiliikenteen kehittämiseen

Vesiliikenteen kehittäminen, niin rahti kuin matkustajaliikenteessä, on Saimaan alueen maakuntien eli Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon yhteinen intressi. Vesiliikenne on ympäristöystävällinen liikennemuoto, joka rahtiliikenteessä vähentää tieliikennettä, koska yhteen laivaan mahtuu saman verran kuin yli sataan rekkaan. Rahdin kuljettamisen siirtäminen tieliikenteestä raide- ja vesiliikenteeseen on myös vahva Euroopan Unionin tavoite.

Saimaalla vesiliikenteen kehittyminen oli pitkään ollut odotustilassa. Haasteena oli toimijoiden epätietoisuus Saimaan kanavan sulkujen pidennyksestä. Ei tiedetty aiotaanko Saimaan kanavan sulkuja pidentää vai ei. Asiasta oli puhuttu jo 10 vuotta ja selkeä tarve pidentää kanavan sulkuja oli havaittu jo sitäkin ennen. Varustamot eivät uskaltaneet investoida, koska sulkujen pidennys tarkoittaisi sitä, että pidemmät laivat mahtuisivat kanavan sulkuihin ja näin enemmän rahtia yhteen laivaan. Saimaan alueella oli myös pitkään ollut puhetta vesiliikenteen toimintaympäristön kehittämisen tarpeesta. Näin Saimaan alueen maakunnat, kaupungit ja kunnat sekä useat suuret laivaajat päättivät lähteä kehittämään Saimaan vesiliikennettä, niin rahti kuin matkustajaliikenteen saroilla, yhteishankkeen myötä. Näin syntyi naviSaimaa-hanke, jonka toimintakausi oli 1.8.2019-30.4.2021. EAKR rahoitusta hanke sai 80 %. Päärahoittaja hankkeella oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, toteuttajaksi valittiin Etelä-Karjalan liitto.

Mikä naviSaimaa?

naviSaimaan, viralliselta nimeltään Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen, tavoitteena oli Saimaan vesiliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen, ja sitä kautta Saimaan alueen ja Itä-Suomen teollisuuden ja muun elinkeinoelämän nykyistä vähähiilisempien kuljetusketjujen tukeminen. Tavoitteena oli myös löytää sopivin yhteistyömalli Saimaan vesiliikenteen kehittämisen jatkamiseksi.

Hankkeen hankejohtajaksi valikoitui pitkän uran vesiliikenteen parissa työskennellyt, Liikenneviraston entinen pääjohtaja Antti Vehviläinen. Tiimiä vahvistettiin hankesuunnittelija Kaisa Hirvosella. Hankkeen toiminta oli aidosti ylimaakunnallista, hankejohtaja työskenteli Lappeenrannassa, hankesuunnittelija Joensuussa.

Hankejohtaja Vehviläinen puhumassa Saimaan tulevaisuus -seminaarissa.
Kuva: Hankkeessa pidettiin useita seminaareja. Kuvassa hankejohtaja Vehviläinen Saimaan tulevaisuus -seminaarissa joulukuussa 2019.

Mitä naviSaimaassa saatiin aikaan?

Hankkeessa toteutettiin useita selvityksiä ja analyysejä, joissa muun muassa käsiteltiin satamien yhteistyön lisäämistä, alusten vähähiilisiä polttoaineratkaisuja, Saimaan vesiliikenteen yhteiskuntataloudellisia kustannuksia, risteilymatkailun kehittämistä, TEN-T verkon kehittämistä, tiedonsiirtokapasiteetin nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita sekä Saimaan vesiliikenteen kilpailukykyä.

Hankkeessa myös selvitettiin parasta toimintamallia Saimaan vesiliikenteen kehittämistyön jatkamiseksi ja tuettiin uusien digitaalisten palvelujen syntymistä Saimaan vesiliikenteen käyttöön. Hankkeessa jaettiin aktiivisesti tietoa Saimaan vesiliikenteestä eri sidosryhmille tapaamisin, seminaariesiintymisin, työpajoin sekä esitelmin. Hankkeessa teetätettiin myös kolme opinnäytetyötä, joista yksi voitti Karelia ammattikorkeakoulun vuoden opinnäytetyö-palkinnon.

Sara Oravuo kukkakimpun kera palkittuna opinnäytetyöstään "Saimaa Guide" vuonna 2020.
Kuva: Sara Oravuon opinnäytetyö "Saimaa Guide" palkittiin Karelia ammattikorkeakoulun vuoden 2020 opinnäytetyönä 17.5.2021.

Saimaan sulutkin saavat toimijoiden pitkään toivoman investoinnin. Hankkeen toimenpiteillä ja tiedon jakamisella oli vahva vaikutus Liikenneministeriön esitykseen ja Eduskunnan päätökseen v2020 pidentää Saimaan kanavan sulkuja 11 metriä ja nostaa kanavan vedenpintaa aluskapasiteetin kasvattamiseksi ja uusimiseksi. Tulevat investoinnit (95 miljoonaa euroa) mahdollistavat tulevaisuudessa suurempien, uudenpien sekä vähäpäästöisempien alusten saapumisen Saimaalle ja näin vesiliikenteen yhteiskuntataloudelliset kustannukset sekä päästöt laskevat suhteellisesti per kuljetettu tonni.

Royal Wagenborg varustamon liava Andrea Saimaan kanavassa.
Kuva: Saimaan kanavan sulkujen pidennyksen jälkeen (2024) suuremmat laivat mahtuvat saapumaan Saimaalle. Kuvassa Royal Wagenborg varustamon laiva Andrea.

Yhdessä enemmän

Hankkeen tulokset kertovat ylimaakunnallisten hankkeiden ja yhteen hiileen puhaltamisen tärkeydestä. Yhteistyössä on aina voimaa ja sillä on mahdollista saada suurta vaikuttavuutta, mistä naviSaimaa on hyvä esimerkki. Saimaa on tärkeä väylä koko Itä-Suomen logistiikkaketjuille ja sen yhteinen kehittäminen on myös tulevaisuudessa tärkeää.

Hankkeen tuloksiin voi tarkemmin käydä tutustumassa hankkeen verkkosivulla osoitteessa www.navisaimaa.fi

Tutustu hankkeen kuvaukseen Eura2014-palvelussa: Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke, hankekoodi: A75170 (eura2014.fi)

Teksti: Kaisa Hirvonen