Uutiset

Nopeaa reagointia koronakriisiin REACT-EU -elvytysrahoituksella Itä-Suomessa

Itä-Suomessa oli 16.4. mennessä haettavana REACT-EU:n hankerahoitusta koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin. Rahoituspäätöksiä hankkeisiin tehdään kesän aikana. Yrityksen kehittämisavustuksen REACT EU -rahoitushakua jatketaan 31.8.2021 asti.

Etelä-Savon maakuntaliitolle saapui määräaikaan mennessä runsaasti hakemuksia, yhteensä 14 EAKR-kehittämishankehakemusta. Tukea haettiin yhteensä yli 3,6 miljoonalla eurolla, mikä on lähes kaksinkertainen määrä jaossa olevaan 1,9 miljoonan euron rahoitukseen verrattuna. Ensimmäiset hankepäätökset tehdään kesäkuussa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sai neljä rahoitushakemusta, joilla tukea haettiin 1,7 miljoonaa euroa. Hankkeet kohdistuivat metsäalan pk-yritysten digitaalisten palvelukonseptien kehittämiseen, vähähiilisten ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen rakennusalalla sekä yritysten liiketoiminnan kehittämiseen koronakriisin jälkeisessä muuttuneessa toimintaympäristössä. Rahoituspäätökset hankkeille tehtiin kesäkuun alussa.

Pohjois-Savon liittoon saapui REACT-EU -teemahakuun 14 EAKR-hakemusta, joihin haettiin tukea yhteensä 3,3 miljoonan euron edestä. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat 4,4 miljoonaa euroa. Hankkeita jätettiin liittyen mm. digitalisaation parempaan hyödyntämiseen teollisissa yrityksissä, vihreään kasvun kuten biokaasutuotannon edistämiseen sekä terveydenhoidon tuotteiden ja innovaatioiden kehittämiseen liittyen rokotekehittämiseen ja uniterveyteen. Hankkeista 13 etenee rahoitettavaksi ja ensimmäiset rahoituspäätökset tehdään kesäkuussa.

ELY-keskukseen jätettiin yhteensä 52 hakemusta, joilla haettiin rahoitusta yhteensä 15,6 miljoonaa euroa. REACT EU -rahoitukseen kohdistui 41 hakemusta, joilla avustusta haettiin noin 13 miljoonaa euroa. Hakemuksissa näkyi hyvin yritysten muutoskyvykkyyden tuki digiosaamisen ja vihreän siirtymän muodossa. Hankkeita kohdistui myös luovien alojen kehittämiseen sekä kivijalkakaupan toimintaedellytysten kohentamiseen kaupunkien keskusta-alueilla. Kasvanut etätyö ja monipaikkainen työskentely ja sen tukeminen ovat hakemuksissa myös hyvin esillä. Hankkeet on nyt arvioitu ja ensimmäisiä päätöksiä tehdään kesäkuussa.

Yrityksen kehittämisavustuksen REACT EU -rahoituksen hakuaikaa jatkettu 31.8. asti

Yrityksen kehittämisavustuksen REACT EU -rahoitushakua jatketaan 31.8.2021 asti. Painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi.

Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi on suositeltavaa olla yhteydessä rahoittajien asiantuntijoihin. Linkki asiantuntijoiden  yhteystietoihin alla.

Rahoituksen haku ohjelmakauden lopussa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 loppuohjelmakauden rahoitusta voi hakea jatkuvasti. Etelä-Savon osalta jatkuva haku on EAKR:n osalta suljettu. Mahdollisista REACT EU -hankehauista tiedotetaan erikseen.

Linkki rahoittajaviranomaisten yhteystietoihin:

Rahoittavien viranomaisten yhteystiedot (rakennerahasto.fi > Itä-Suomi)