Uutiset

Pk-yritysten ja hanketoimijoiden haettavana 53 miljoonaa euroa koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin

Pienet ja keskisuuret yritykset ja hanketoimijat voivat hakea Euroopan Unionin myöntämää REACT-EU rahoitusta kehittämishankkeille, joilla vastataan koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin. Itä-Suomen hankkeisiin on käytettävissä 53 miljoonaa euroa. Rahoitusta haetaan ELY-keskukselta ja maakuntaliitoilta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelman Euroopan aluekehitys- ja Euroopan sosiaalirahastoista. Rahoitusta voi nyt hakea Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois-Savon liitolta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Valtioneuvosto hyväksyi 25. helmikuuta REACT-EU-rahoituksen sisällöt osaksi käynnissä olevaa Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmaa. REACT-EU-lisämäärärahojen myöntäminen hankkeille edellyttää vielä sitä, että eduskunta hyväksyy keväällä REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Kehittämisavustusta pk-yrityksille ja tutkimus- ja kehityshankkeille

Euroopan Unionin myöntämällä REACT-EU lisämäärärahalla ELY-keskukset ja maakuntaliitot rahoittavat pk-yritysten ja hanketoimijoiden kehittämishankkeita, joilla vastataan koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin. Lisärahoitus on osa Euroopan Unionin Covid 19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Tuella vahvistetaan alueiden kriisinhallintavalmiuksia, autetaan taloutta ja yhteiskuntaa selviämään tilanteesta ja valmistellaan pohjaa talouden nopealle elpymiselle.

Rahoitusta voidaan myöntää pk-yrityksille:

  • uusien kasvumahdollisuuksien luomiseen, erityisesti digitalisaation hyödyntämiseen ja hiilineutraalisuuden edistämiseen.
  • yritysekosysteemien kehittämiseen
  • terveysalan pk-yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Tukea myönnetään yritystukina, mutta myös laajempiin toimialoja kehittäviin hankkeisiin.

Rahoitusta voidaan myöntää tutkimus- ja kehityshankkeille:

  • digitalisaation ja kestävän teknologian edistämiseen
  • kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseen
  • terveydenhuollon innovaatioiden nopeaan kehittämiseen.

Rahoitusta osaamisen ja osallisuuden kehittämiseen sekä työllisyyden edistämiseen

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -rahoitusta ohjataan mm. digiosaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen oppimisessa, osallisuutta tukevassa työssä sekä työllisyyden edistämisessä. Myös yritysten muutoskyvykkyyttä tuetaan sekä edistetään yritysten johtamista ja yhdessä oppimista.

Rahoitusta voi nyt hakea

Rahoitushaut ovat nyt auki. Tarkemmat tiedot rahoituksen hakemisesta verkkosivuilla www.rakennerahastot.fi/ita-suomi -> Hakuajat. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinja 8 ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja 9 hakuaika päättyy 16.4.2021. Yrityksen REACT-EU -kehittämisrahoituksen ja yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksen hakuaika päättyy 31.5.2021 >Huom! Hakuaikaa on jatkettu: hakuaika päättyy 31.8.2021.

Hakuinfoissa lisätietoa

Hakuihin liittyen maakunnissa järjestetään rahoituksen hakuinfot:

  • 16.3. Pohjois-Karjala
  • 17.3. Etelä-Savo.

Pohjois-Savon hakuinfo pidettiin 17.2..Infon diaesitykset ovat nähtävänä Pohjois-Savon liiton www-sivulla. 

Rahoitusta haetaan ELY-keskukselta ja maakuntaliitoilta

Rahoitusta voi hakea Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja Pohjois-Savon liitolta. Rahoitusta haetaan sähköisesti EURA2014-järjestelmässä.

Haun päätyttyä rahoituspäätökset pyritään tekemään nopeasti, jolloin ensimmäiset hankkeet pääsisivät käyntiin kesällä 2021.

Ennen hakemusten jättämistä tulee varmistaa yritysten ja muiden kumppaneiden mukanaolo tarvittavin sopimuksin. Hankkeiden toteutusaika voi jatkua pisimmillään elokuuhun 2023 saakka.

Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajiin.

Lisätietoa REACT-EU -rahoituksesta:

Rahoittajien yhteystiedot: