Uutiset

Uutta vetovoimaa ja elämyksiä ammennetaan Saimaan luonnosta

Kolmivuotisella Luonto-Saimaa -hankkeella edistetään Saimaan ja Savonlinnan seudun vetovoimaa kestävänä ja vastuullisena luontomatkailukohteena. Hankkeen aikana kartoitetaan ja testataan uusia luontomatkailureitistöjä, kehitetään uusia tuotteita yhdessä yritysten kanssa ja haetaan uusia palveluntarjoajia innovatiivisille Saimaa-elämyksille.

Luonto-Saimaa hanke edistää nimensä mukaisesti Saimaan ja Savonlinnan seudun vetovoimaa kestävänä ja vastuullisena luontomatkailukohteena. Luontomatkailu on yksi globaalisti kasvavista matkustustrendeistä ja matkailijoiden vastuulliset valinnat korostuvat entisestään. "Koronakesä" 2020 viimeistään osoitti, että luonnossa liikkuminen ja erilaiset aktiviteetit kiinnostavat suomalaisiakin matkailijoita.

Yhtenä esimerkkinä luontomatkailun suosiosta on kansallispuistojen kävijämäärien kaksinkertaistuminen 10 vuodessa. Lisäksi maailmalla on jo pitkään vallinnut "live like a local" -trendi eli ulkomaiset matkailijat haluavat päästä kokemaan meille tavallisia ja arkipäiväisiä asioita. Savonlinnalla on erinomaiset edellytykset puhtaana ja turvallisena matkakohteena vastata alati kasvavaan kysyntään.

Uusia luontoon liittyviä palveluita ja tuotteita - Saimaan helmiä

Luonto-Saimaa -hankkeessa on aloitettu kokoamaan yhteistyöverkostoa, jonka tavoitteena on innovoida ja tuottaa uusia luontoon liittyviä palveluita ja tuotteita. Yrityksiä ja muita toimijoita autetaan tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa. Yhdessä yritysten kanssa ensin etsitään ja ideoidaan luonnon, hyvinvoinnin, paikallisen ruoan tai perinteiden ympäriltä ne Saimaan helmet, jotka kiinnostavat tänne saapuvaa matkailijaa.

Rannalla nainen istumassa ja hänen viereensä on parin metriä maasta puihin viritetty tentsile eli telttaa muistuttava puumajoite.
Linnansaaren tentsile (puumajoite). Kuva: Heidi Lehtosaari.

Tämän jälkeen tuotteet testataan ja hiotaan kansainvälisyyskriteerit huomioiden myyntikuntoon. Yhtenä edellytyksenä tuotekehitykselle on saada tuotteet myyntiin ja helposti löydettäviksi digitaalisiin kanaviin. Muualta tänne saapuvan matkailijan voi olla vaikea päästä kokemaan meille arkipäiväisiä asioita, kuten soutu- tai onkiretkiä, marja- ja sienireissuja, saunomista rantasaunassa tai metsässä samoilua makkaranpaistoineen. Tällaisia elämyksiä, jotka viestivät Saimaan ainutlaatuisista luontoarvoista, halutaan saada lisää myytäviksi tuotteiksi ja helposti saavutettaviksi.

Lisäksi tavoitteena on aktivoida muita toimijoita, paikallisia ihmisiä, seuroja tai yhdistyksiä, toimimaan palveluntarjoajina tai paikallisoppaina matkailijoille, esimerkiksi sivutoimisesti tai kevytyrittäjänä ja näin luoda uudenlaista liiketoimintaa ja elinvoimaa alueelle. Jo nyt yhteistyöverkostossa on matkailuyritysten lisäksi seuroja, yhdistyksiä ja oppilaitoksia.

Työn alla on myös alueen luontomatkailureitistöjen kehittäminen ja niiden löydettävyyden parantaminen. Outdooractive.com -alustalle on jo viety runsain määrin retkeily-, melonta- ja pyöräilyreittejä sekä hiihtolatuja. Pyörämatkailun suosion kasvu ja markkinoitavien reittien puute on huomattu myös Savonlinnan seudulla ja uusia vetovoimaisia reittejä kartoitetaan parhaillaan. Tavoitteena on, että monipuolinen luontomatkailureitistö norppasaaristossa, niin vesillä kuin maissa, toimisi yhtenä Savonlinnan seudun matkailun vetovoimatekijänä.

Riihisaaressa vierailijoille tarjolla uusia elämyksiä

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu myös Saimaan luonto- ja museokeskus Riihisaaren kehittäminen. Riihisaari avautui remontin jälkeen kesäkuun alussa ja sekä sisä- että ulkotiloissa on vierailijoille kehitelty uusia elämyksiä koettavaksi.

Myös kaupunkikeskustan alueelle on suunnitteilla uusia reittejä, lähiluontokohteita ja elämyksiä, toivon mukaan myöhemmin myös kansallisen kaupunkipuistostatuksen alla.

Kesäisessä metsässä männyn rungon takaa kurkistaa nainen, mies ja lapsi.
Punkaharju. Kuva: Saara Lavi, Metsähallitus.

Saimaan norppasaaristoa haetaan UNESCOn maailmaperintökohteeksi

Metsähallituksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kestävän matkailun edistäminen. Metsähallitus valmistelee hakemusta Saimaan norppasaariston saamiseksi UNESCOn maailmanperintökohteeksi ja hankkeen aikana on tehty hakemusta varten esiselvitys. Hakemuksen valmistuminen ja statuksen saaminen edellyttävät alueen toimijoiden yhteistyötä sekä vastuullisen matkailun ja vastuullisuusviestinnän kehittämistä.

Saimaannorppa uiskentelee vedessä pää näkyen vedenpinnan yläpuolella.
Saimaannorppa. Kuva: Visit Saimaa.

Vastuullista matkailua

Metsähallitus haluaa retkietiketillä parantaa kaikkien alueidensa retkeilijöiden vastuullisia toimia. Näitä toimia pyritään erityisesti Savonlinnan seudulla sovittamaan vastuulliseen norppamatkailuun yhdessä ´Yhteinen saimaannorppamme´ LIFE –hankkeen kanssa. Jokainen voi itse omilla teoillaan vaikuttaa Saimaan puhtauteen viemällä roskat pois sekä huomioimalla niin muut matkailijat kuin alueen runsaan eläin- ja kasvilajiston.

Vastuullisen matkailun keinoja halutaan tuoda myös laajemmin yritysten käyttöön. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vastuullisesti toimivien yritysten asiakastyytyväisyys ja koettu laatutaso ovat korkeampia ja monet matkailijat huomioivat yrityksen vastuullisuuden matkapäätöksiä tehdessään.

Saimaasta kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuin luontomatkailun keskittymä Suomessa

Kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäävät siihen, että Saimaan alueesta tulisi kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuin luontomatkailun keskittymä Suomessa. Luonto- ja hyvinvointipalveluja kehitetään kansainvälisen matkailijan vaatimusten tasolle, kotimaisia matkailijoita kuitenkaan unohtamatta. Yhteistyötä tehdään myös muiden maakunnan matkailuhankkeiden kanssa tavoitteisiin pääsemiseksi.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Savonlinnan hankekehitys Oy ja osatoteuttajina Metsähallitus ja Savonlinnan Seudun Matkailu Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 057 420 €.

Kirjoittaja: Jenni Mikkonen

Kuvat: Heidi Lehtosaari, Saara Lavi, Metsähallitus, Visit Saimaa

Yhteystiedot:
Jenni Mikkonen, projektipäällikkö, 050 462 1443, jenni.mikkonen(at)savonlinna.fi  
Pekka Turunen, projektityöntekijä, 050 476 2050, pekka.turunen(at)savonlinna.fi  
Nita Silvennoinen, projektikoordinaattori, 044 542 3904, nita.silvennoinen(at)visitsavonlinna.fi   
Mia Viitanen, projektipäällikkö, 040 184 2861, mia.viitanen(at)metsa.fi