Uutiskirjeet

Itä-Suomen alueen tapahtumista, tiedotteista, uutisista sekä muista ajankohtaisista asioista kootaan muutamia kertoja vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Alta löydät uusimmat uutiskirjeet.

Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 1/2015

Kestävää kasvua ja työtä –ohjelma hyvässä vauhdissa   –itäsuomalaiset hankkeet tukemaan uusia tavoitteita

Ohjelman sisältö ja tavoitteet ovat muuttuneet edellisistä EU-ohjelmakausista. Uudessa ohjelmassa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien temaattiset tavoitteet ovat Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin tukeminen sekä läpileikkaavana teemana vähähiilisyys. Euroopan sosiaalirahastoon (ESR) liittyvässä toiminnassa näkyy erityisesti painotukset tasa-arvoon, köyhyyden torjuntaan ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn sekä työllisyyttä tukeviin ns. valmentaviin palveluihin. Myös ESR –toiminnassa kannustetaan vähähiilisyyden huomioonottamiseen.

Vuoden 2014 aikana Itä-Suomeen maakunnissa järjestettyihin hakuihin on jätetty yhteensä 278 hakemusta, joilla on haettu tukea yhteensä 95 miljoonan euron edestä.

Rakennerahasto-ohjelman toteutus on hankkeiden tavoitteista ja toteutuksesta kiinni. Itä-Suomen kannalta on tärkeää kehittää pk-yritysten tuottavuutta ja sitä kautta kilpailukykyä. Innovaatiorakenteita ja toimintoja rahoitetaan maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden pohjalta, korostaen luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä sekä energiaa, raaka-aineita ja vettä säästävien teknologioiden kehittämistä ja kaupallistamista. Vähähiilisyyteen liittyviä hankkeita on syytä aktivoida, jotta 25%:n tavoitetaso saavutetaan. Alueen kasvu- ja rakennemuutosaloja tukevan osaamisen ja koulutuksen kehittämisen tulee panostaa. Erityisesti työssä olevan työvoiman koulutuksen ja huippuosaamisen siirrossa työelämän käyttöön tarvitaan kasvua tukevia aloitteita.


Uutisia

Euroopan komissio hyväksyi Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -rakennerahasto-ohjelman

Euroopan komissio on hyväksynyt Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –rakennerahasto-ohjelman joulukuussa 2014. Suomi toimitti ohjelman komissiolle noin vuosi sitten. Valtakunnallista "kestävää kasvua ja työtä" -ohjelmaa on toteutettu toukokuusta 2014 alkaen, jolloin Suomen ja komission välisissä neuvotteluissa selvisi mitkä ohjelman toimet olivat hyväksyttäviä ja mitkä vaativat erityisiä tarkennuksia. Komission hyväksymisen myötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella voidaan tukea myöntää myös pk-yritystoiminnan kehittämiseen läheisesti liittyviin pienimuotoisiin liikennehankkeisiin. [Lue lisää]

Rakennerahastojen päätöksenteko on päässyt vauhtiin

Rakennerahasto-ohjelman hankepäätösten teko on päässyt kunnolla vauhtiin vuodenvaihteen jälkeen. Rakennerahasto-ohjelman tietojärjestelmän kehitystyö on viivästyttänyt vuonna 2014 jätettyjen hankkeiden käsittelyä ja päätöksiä onkin tähän mennessä tehty Itä-Suomessa noin kolmisenkymmentä. Yrityksiin sekä niiden toimintaympäristön merkittävään ja vaikuttavaan kehittämiseen tähtäävien ns. yritystukihankkeiden päätöksenteko on tarkoitus saada aloitettua tammikuun aikana. Vuoden 2015 aikana hakemusten käsittelyä sekä päätöksentekoa pyritään tehostamaan, jotta käsittelyajat saataisiin reilusti lyhyemmiksi.

ELOA -lehti ilmestynyt Etelä-Savossa

ELOA –lehdessä esitellään Etelä-Savossa toimineiden rakennerahastohankkeiden toimintaa. Siinä kerrotaan muun muassa, mitä kuuluu Pieksämäen veturitalleille ja elämänkaarikylälle. Entä miten juomamme vesi pysyy puhtaana myös tulevaisuudessa? [Lue lehti]


Hakuajat

Vuoden 2015 ensimmäiset haut päättyvät 16.2.2015

Seuraava rakennerahasto-ohjelman hakukierros päättyy Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa samaan aikaan 16.2.2015. Yhteisenä itäsuomalaisena painopisteenä ESR -osiossa on työelämän kehittäminen. Haulla tavoitellaan toimenpiteitä erityisesti pk-yritysten tuottavuuden kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamiseen. Yrityksille suunnatuilla kehittämisavustuksilla ja Tekesin yrityksille suunnatuilla avustuksilla on jatkuva haku ilman määräaikoja. Hankehaut järjestetään koko Suomessa yhtäaikaisesti kaksi kertaa vuodessa, helmikuun puolivälissä ja syys–lokakuussa. Vuonna 2015 hakukierrokset päättyvät 16.2. ja 1.10. ja näiden yhtenäisten hakujen lisäksi maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksiaan. Pohjois-Savossa järjestetään oma maakunnallinen hankehaku, joka päättyy 29.5.2015. [Katso alueen kaikki haut]

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen teemahaku puualan ja kaivostoiminnan kehittämishankkeiksi

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot sekä rakennerahastosta vastaavat ELY -keskukset ovat käynnistäneet ylimaakunnallisen teemahaun puualan- ja kaivostoiminnan kehittämishankkeiksi. Hausta pidettiin Kajaanissa 8.1.2015 infopäivä, jossa oli paikalla runsaasti osallistujia. Haussa haetaan hankkeita, jotka edistävät konkreettisesti yhteistyötä ja yhteistyön rakenteita eri maakuntien toimijoiden kesken ja jotka toteuttavat hakuun liittyvien teemapapereiden tavoitteita. Tarkempaa tietoa valintakriteereistä ja teemoista löytyy rakennerahastojen verkkopalveluista.  [Lue lisää]

Kevään 2015 tapahtumia

Rahoittavien viranomaisten infotilaisuuksia

Itä-Suomen maakunnissa on järjestetty helmikuun hankehakuihin liittyviä infotilaisuuksia, joissa on kerrottu uudesta Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta ja maaseudun kehittämisohjelmasta sekä annettu tärppejä hakemusten laatimiseen. Kuopiossa infotilaisuus pidettiin jo marraskuussa. Mikkelissä tilaisuus pidettiin 15.1.2015 ja Joensuussa 22.1.2015. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yhteensä yli 400 henkilöä. [Katso alueen kaikki tapahtumat]

Hankkeiden loppuseminaarit ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Itä-Suomen alueella tullaan toteuttamaan ohjelmakauden aikana satoja hankkeita. Useat toimijat, kuten Itä-Suomen yliopisto, alueiden ammattikorkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset sekä muut toteuttajat järjestävät paljon hankkeisiin liittyviä seminaareja ja tapahtumia. Rahoittavina viranomaisina haluamme kantaa kortemme kekoon näistä tilaisuuksia tiedotettaessa. Toivomme hankkeiden toteuttajien lähettävän tiedon tilaisuuksista meille palautelomakkeen avulla, jotta voimme laittaa niistä tiedon rakennerahastot.fi –sivustolle. [Palautelomake]

 


Näytetään tulokset 26 - 26 / 26
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 26