Digitalisaatiosta vipuvoimaa museokentälle - Alusta-järjestelmän pilottihanke

Sodan ja rauhan keskus Muisti toteutti Etelä-Savon Maakuntaliiton ja Euroopan Unionin tuella Digitalisaatiosta vipuvoimaa museokentälle -hankkeen 14.2.–31.12.2020. Hankkeen tavoitteena oli pilotoida uutta toimintamallia tuottaa ja hallita museoiden ja muiden näyttelyjä tuottavien tahojen näyttelyjä.

Digitalisaatiota näyttelytuotantoon

Hankkeessa luotiin avoimeen lähdekoodiin perustuvasta sisällönhallintajärjestelmästä pilottiversio, jonka avulla museoiden ja muiden näyttelyjä tuottavien organisaatioiden henkilökunta pystyy luomaan ja päivittämään itse digitaalista näyttelysisältöä ilman ulkopuolisia ostopalveluita. Tavoitteena oli myös, että sisällönhallintajärjestelmän avulla pystytään keräämään kävijädataa, jolloin henkilökunta pystyy luomaan ja päivittämään näyttelyiden sisältöä asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutuksessa kävijöiden kanssa. Tavoitteena oli valjastaa digitalisaation tuomia etuja museoiden näyttelytuotantoon uudella tavalla. Samalla luotiin edellytyksiä uudelle kulttuurialaan liittyvälle liiketoiminnalle Etelä-Savon alueella.
 

Kuvituskuva.

Näyttelytuotantoprosessi


Järjestelmän fyysistä kehittämistä ja toiminnallisuuksia testausta kosketusnäytöillä, projektoreilla ja mediattomimmilla tehtiin hankkeen aikana luodussa näyttelylaboratoriossa. Näyttelylaboratoriossa voitiin todentaa uudet toimintatavat näyttelykohteiden sisältöjen tuotannosta ja testata erilaisia esittämisen tapoja valituilla testiryhmillä. Tavoitteena oli, että testiryhmiltä kerättyjen tulosten pohjalta järjestelmää ja esittämisen tapoja voidaan jatkokehittää edelleen.
 

Kuvituskuva.

RFID (radio frequency identification) radiotaajuinen etätunnistus käynnistää toimijan asettaman sisällön toiston
 

Koronaviruspandemian seurauksena Näyttelylaboratorion toiminalle asetettuja tavoitteita ei saavutettu määrällisesti siinä laajuudessa kuin hankkeen aluksi oli suunniteltu. Tavoitteena oli järjestää Näyttelylaboratoriossa työpajoja museo-, kulttuuri- ja opetusalan ammattilaisille sekä yleisötilaisuuksia, joissa järjestelmällä luotuja näyttelyjä olisi päästy testaamaan asiakasryhmillä. Koronatilanteesta johtuen yleisötilaisuuksia päästiin järjestämään vain muutama ja ammattilaisille suunnatut tilaisuudet jouduttiin järjestämään etäyhteydellä.

Näyttelysisällön hallintajärjestelmä jatkokehittelyn avulla muidenkin käyttöön

Hankkeen tuloksena kehitettiin uusia tapoja tuottaa näyttelyjä. Konkreettisesti järjestelmää päästiin hyödyntämään laajassa mittakaavassa Päämajamuseon ja Sodan ja rauhan keskus Muistin näyttelytuotannoissa. Järjestelmän pilotoinnin ja käyttöönoton yhteydessä löydettiin useita jatkokehitysmahdollisuuksia, joiden avulla järjestelmän käyttömahdollisuuksia voitaisiin laajentaa muun muassa huvipuistojen ja muiden vapaa-ajanviettokohteiden käyttöön. Järjestelmän avulla palveluiden tarjoajat pystyisivät saamaan muun muassa ajantasaista tietoa asiakkaiden mielenkiinnonkohteista ja tarjoamaan heille räätälöityä sisältöä.

Mahdollisuus yhdistää järjestelmään RFID-teknologiaa luo lukuisia uusia mahdollisuuksia luoda vuorovaikutteisia näyttelyjä ja kerätä asiakasdataa. Pedagogisesti tarkasteltuna teknologia mahdollistaa tulevaisuudessa myös pelillisten ja aidosti vuorovaikutteisten näyttelyiden toteuttamisen, jossa esimerkiksi fyysiset esineet voidaan liittää osaksi digitaalista peliä.

Järjestelmän kehittäminen suunnitelmissa

Kokonaisuudessaan hanke toteutettiin aikataulun mukaisesti ja tavoitteet saavutettiin suunnitellusti koronaviruspandemian tuomista haasteista huolimatta. Järjestelmää pyritään jatkokehittämään tulevien vuosien aikana siten, että se saadaan laajemmin käyttöön myös muille alan toimijoille. Jatkokehittämisen taloudellisia mahdollisuuksia tullaan arvioimaan kuluvan vuoden aikana.

Linkki hankkeen kuvaukseen: Digitalisaatiosta vipuvoimaa museokentälle - Alusta-järjestelmän pilottihanke (www.eura2014.fi)

Teksti: Olli-Pekka Leskinen, toimitusjohtaja, Sodan ja rauhan keskus Muisti