HAPPY:D KUNTA - oivalluksen iloa ja yhteisöllisyytä muotoilusta

Kevät 2020 oli poikkeuksellinen ja loi tarpeen nuorille suunnatulle hankkeelle, joka toteutettaisiin etäyhteyksien avulla. Kuopion Rouvasväenyhdistyksen Muotoiluakatemia tarttui haasteeseen ja toteutti HAPPY:D KUNTA -hankkeen 15.4.–18.10.2020 yhteistyössä 13 pohjoissavolaisen kunnan nuorisotoimijoiden kanssa.

Hankkeen rahoituksesta vastasi Etelä-Savon ELY-keskus ja Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. HAPPY:D KUNTA -hankkeessa nuoret, nuorisotoimijat sekä luovan alan ammattilaiset tuotiin virtuaalisesti yhteen luovan muotoiluprosessin äärelle.

HAPPY:D KUNTA -hankkeessa koettiin kesä muotoilijan silmin!

HAPPY:D KUNTA -hankkeessa rakennettiin ja testattiin digitaalisia toimintaympäristöjä hyödyntävä etätyöpajamalli Pohjois-Savon nuorten asukkaiden ja nuorisotyön tarpeisiin. Hankkeessa oli mukana 13 pohjoissavolaisen kunnan nuorisotoimijoiden lisäksi nuoria yhdeksältä paikkakunnalta: Kuopiosta, Siilinjärveltä, Varkaudesta, Vesannolta, Kiuruvedeltä, Rautalammilta, Sonkajärveltä ja Suonenjoelta sekä Bristolista, Englannista. Etätyöpajatyöskentely mahdollisti ryhmien monipaikkaisuuden ja jopa kansainvälisyyden!

Hankkeen ryhmät kokoontuivat kesän 2020 aikana kahdesti viikossa etäyhteyksien välityksellä. Työpajat olivat nuorten käsien ulottuvilla – osallistuminen onnistui esimerkiksi omalta älypuhelimelta mistä tahansa. Hankkeen aikana nuoret oppivat muotoilua ja muotoiluprosessia konkreettisten harjoitustehtävien kautta luovan alan ammattilaisten ohjaamina.

Kolmelle etätyöpajaryhmälle nuoret antoivat nimiksi Varkaat, Pandat ja Hittaat. Etätyöpajoissa hyödynnettiin digitaalisia suunnittelun työkaluja ja inspiroiduttiin omasta ympäristöstä sekä sen tarjoamista materiaaleista.
 

Hittaat-ryhmän jäsenet, viisi henkilöä, käsissään Teot Puhuvat -peiliteos.
Kuva: Hittaat-ryhmä toteutti Teot Puhuvat -peiliteoksen.
 

Kesän aikana nuoret tutustuivat muotoilu- ja taidemaailmaan useista näkökulmista. Työpajojen ohjaajien monialaisuus sekä luovan alan kansallisten ja kansainvälisten huippuammattilaisten vierailut avasivat nuorille kesän aikana muotoilu- ja taidealan eri osa-alueita.

Etätyöpajaryhmät suunnittelivat pohjoissavolaisiin kuntiin tilateoksia, jotka ryhmät toteuttivat syksyn 2020 aikana. Etätyöpajaryhmissä suunnitellut tilateokset toteutettiin tiimityönä, jossa jokaisella ryhmän jäsenellä oli tärkeä rooli projektin onnistumisessa. Tilateosten yhteisenä teemana oli Nuorten Ääni. Teosten avulla haluttiin luoda nuorille väylä vaikuttaa omaan elinympäristöönsä sekä saada oma äänensä kuuluviin.
 

Nuorten Ääni -teemalla tilateoksia: punapohjainen kukka, jossa sanoja, betoniaitaan maalatu kaksi aidan reunasta kurkistaa karhua ja peli, johon maalattu leijonan harjakset ja keskiosa peiliä, jolloin katsoessa harjakset asettuvat pään ympärille..Kuva: Etätyöpajojen toteuttamia Nuorten Ääni -tilateoksia: Kuosikas, Kurkistus ja Teot Puhuvat-peiliteos.
 

Varkaat-ryhmä suunnitteli ja toteutti Polku-teoksen Varkauden Tehtaan koululle osaksi Euroopan kulttuuriympäristöpäivän tapahtumaa sekä Kuosikas-teoksen Kuopion Rouvasväenyhdistykselle. Pandat-ryhmä toteutti Kurkistus-seinämaalauksen Vuorelan päiväkodin pihamuuriin sekä MINÄ – TILASSA -videoteoksen, joka julkaistiin Kuopion Muotoiluakatemian YouTube-kanavalla. Hittaat-ryhmä toteutti Teot Puhuvat -peiliteokset Vesannon valmistuvaan koulukeskukukseen sekä Kiuruveden Nivan alakoululle sekä Kiuruveden kulttuuritalolle. Hittaat-ryhmän Kokkatoiminnan ohjaajat ja nuoret toteuttivat Veli Kuutamolla -teoksen Kokkatoiminnan ulkoseinään Rautalammille.

Tiimityötaitoja ja oman osaamisen vahvistamista

Puolen vuoden hankeaikana saavutettiin monia hienoja tuloksia. Hankkeen tarjoama mielekäs tekeminen ja motivoiva päämäärä sitoutti nuoret hankkeeseen läpi aurinkoisen kesän. Lisäksi hankkeessa muodostetut monialaiset ja monipaikkaiset verkostot kehittivät alueellista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Etätyöpajoissa aluerajat unohtuivat ja nuoret osallistuivat työpajoihin haluamallaan tyylillä. Hankkeen aikana kehitettiin muotoilun etätyöpajamalli, jonka tavoitteena on tukea kuntien nuorisotyötä. Malli hyödyntää ilmaisia digitaalisia alustoja sekä suunnittelun ohjelmia. Malliin sisällytettiin HAPPY:D KUNTA -hankkeen etätyöpajoissa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja korostettiin huomioita vaativia osa-alueita. Etätyöpajamalli on sovellettavissa eri mittaisten ja laajuisten muotoiluprojektien pitämiseen.

Tiivis ryhmähenki, mielekäs tekeminen sekä säännöllinen ja aikataulussa etenevä projekti motivoi nuoria ja antoi heille säännöllisyyttä ja pysyvyyttä elämään. Nuoret oppivat ideoinnin eri menetelmiä ja suunnittelun tekniikoita sekä testasivat erilaisia materiaaleja ja työskentelymenetelmiä.

Onnistuneet ja huomiota osakseen saaneet teokset tuottivat nuorille onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Nuoret saivat onnistumisen kokemuksia ja keskusteluissa kuului ylpeys omien rajojen rikkomisesta ja onnistumisen ilosta.

Kuudelle paikkakunnalle toteutetut teokset välittävät nuorten arvokasta sanomaa tasa-arvosta ja suvaitsevaisuudesta, rakkaudesta ja välittämisestä, vapaudesta ja turvallisuudesta, yhteisöllisyydestä ja ilosta sekä ympäristön ja eläinten merkityksellisyydestä.

Etätyöpajaryhmien ja teosten esittely sekä etätyöpajamalli ja siihen sisältyvä aineisto löytyvät hankkeen verkkosivuilta www.muotoiluakatemia.fi.


   Nuorten ajatuksia hankkeesta:

  • "Et uskallan tuua jatkossa esii enemmän omia mielipiteitä".
     
  • "Being able to work with people that I wouldn't usually have the opportunity to work with." 
     
  • "Oon tykänny, kun on ollu monipuolisia tehtäviä ja hyviä keskusteluja aiheesta! Ja on saanu toteuttaa itteensä tosi hyvin, vaikka on jännittäny jonkun työn jakaminen. Ja just niinku muut sanoki jo että yhteishenki on ollu ihan best!".
     
  • "Musta oli hyvä ku oli montaa eri tyyliä. Yhteishenki ja että on saanu tehä omalla tasolla ilman sheimiä".