Jatkis on mahdollistanut useita yrityskauppoja

Jatkis-omistajanvaihdoshanke käynnistettiin vuoden 2019 alussa. Kaksivuotiseksi suunniteltu hanke on venynyt kolmivuotiseksi suureksi osoittautuneen kysynnän vuoksi. Hanke on ESR-rahoitteinen ja sisältää seitsemän henkilötyövuoden verran omistajanvaihdostyötä ja toimintatapojen kehittämistä. Hankkeen yhteistyökumppaneina ja kuntarahoittajina ovat toimineet Pohjois-Karjalan kunnat joko suoraan tai kehitysyhtiöidensä kautta.

Yrityskauppaneuvontaa, arvotyöpajoja ja webinaareja

Vajaan kolmen vuoden toimintansa aikana Jatkis-hanke on palvellut yhteensä parisen sataa yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa monenlaisissa tilanteissa. Yrityskauppaneuvonta, arvotyöpajat ja erilaiset webinaarit ovat työllistäneet pääyhteistyökumppaneiden Business Joensuun, Keski-Karjalan kehitysyhtiön (Keti), Pielisen Karjalan kehittämiskekuksen (Pikes), Lieksan Kehitys Oy:n (Lieke) sekä Juuan kunnan ohella laajasti eri alueiden yritysneuvojia. Lisäksi hankkeen ympärille syntyneet erilaiset työpajat ovat työllistäneet suuren joukon palveluntuottajia, joiden panos hankkeen onnistumisissa on ollut niin ikään merkittävä.

Ottaen huomioon sen, että monet yhteistyökumppanit ovat lähteneet mukaan talkoovoimin, on hanke todellisuudessa paljon kustannustaan suurempi. Kaiken kaikkiaan hanke on koonnut yhteen maakunnan eri toimijoita julkisesta yksityiseen sektoriin odottamattoman paljon, mikä on jo itsessään tärkeä onnistuminen toteutuneiden yrityskauppojen ja maakunnan elinvoiman kasvattamisen ohella.

Digitaaliset työvälineet arvonmäärityksen apuna

Tärkeänä osana hanketta on ollut uudenlaisten digitaalisten työvälineiden kehittäminen. Arvoanalyysi-sovelluksella liiketoimintaa lähestytään riskien näkökulmasta, jolloin yritykselle voidaan määrittää järkevä kauppahinta ja takaisinmaksuaika. Sovellus toimii erinomaisesti työpajoissa, joita on järjestetty säännöllisesti hankkeen toisesta toimintavuodesta lähtien. Työpajoissa yrittäjä pystyy parhaimmillaan itse määrittelemään yrityksensä arvon ja löytämään kehityskohteet, joiden avulla yrityksen myytävyys paranee entisestään.

Digitaalisiin palveluihin kuuluu myös erilaiset koulutukselliset asiantuntijawebinaarit, joiden osallistujamäärät ovat olleet lähes aina useiden kymmenien luokkaa. On hankala keksiä yrityskauppoihin liittyvää aihetta, jota webinaareissa ei olisi käsitelty.

Hankkeen toimintatavat jäävät elämään

Vaikka hanke aikanaan päättyykin, on Jatkiksessa kehitetyistä toimintatavoista, työpajoista ja työkaluista hyötyä myös tulevaisuudessa. Toiminnan jatkosta tavalla tai toisella kertoo jo se, että Savon Yrittäjät ry:n hallinnoima Savon Jatkis on ottanut käyttöönsä valtaosan hankkeessa syntyneistä toimintatavoista Pohjois-Savon yrityskauppojen vauhdittamiseksi. Lisäksi digitaalinen arvoanalyysi-työkalu ja webinaaritallenteet ovat vapaasti yrittäjien käytettävissä myös hankkeen jälkeen. Toivoa sopii, että myös talkoovoimin mukana olleet asiantuntijat jaksavat jatkossakin osallistua webinaarien tuottamiseen.

Arvoanalyysi ja omistajanvaihdosfoorumin rakentaminen vaativat vielä kehittämistä

Kehitettävääkin jää. Arvoanalyysi-digityökalun käytössä on vielä muutamia asiantuntijaohjauksen organisointiin ja ohjelmiston teknisiin ominaisuuksiin liittyviä puutteita. Lisäksi työpajatoiminnan kehittäminen ja uusiutuminen on tärkeää, jos kysynnän ja vaikuttavuuden säilyminen halutaan pidemmällä aikavälillä varmistaa.

Yrityskauppojen sujuvuutta siivittää aina markkinoiden volyymi: mitä enemmän yrityksiä on kaupan ja mitä enemmän ostajia on liikkeellä, sitä helpommin ostajan ja myyjän kohtaaminen onnistuu. Mahdollisimman ison omistajanvaihdosfoorumin rakentaminen onkin tärkeää ja selkeä kehityskohde seuraaville hankkeille. Etenkin pienissä maakunnista yritysostoilla kasvavien yritysten on tärkeää muistaa katsoa myös kotiovea kauemmas pysyäkseen elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä.

Hyvää palautetta

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n Jatkikseen palvelutilauksen on tehnyt tähän mennessä 195 yritystä. Yritysjärjestely on toteutunut 61 kertaa ja vakiintuneessa tilanteessa 10–15 yritystä neuvottelee yrityskaupasta koko ajan. Työpajoihin on osallistunut 83 yritystä ja webinaarien osallistujamäärissä on ylitetty 1000 osallistujaa.  

"Vaikka yrityskaupat olivat meille entuudestaan tuttuja perheyrityksen kautta, halusimme hyödyntää myös ulkopuolista apua. Ylipäätänsä ajattelemme, ettei yrittäjien pidä selvitä bisneksen tekemisestä yksin, vaan ryhmässä on voimaa."
Tiina Kujamäki, Koli Freetimen tuore yrittäjä

"Jatkis-hankkeen, Business Joensuun sekä edellisten omistajien tuella kauppaprosessi eteni todella sujuvasti."
Arto Korhonen, ProKitchenin tuore yrittäjä

 

Lisätietoa Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n Jatkis-omistajanvaihdoshankkeesta:

Teksti:
Jan Kontiainen, projektipäällikkö, p. 040 555 4348, jan.kontiainen(at)yrittajat.fi