JFK-hanke viitoitti tien uudenlaiselle fotoniikan koulutuskokonaisuudelle

Suomen fotoniikan kasvu on ollut viimeisten vuosien aikana voimakasta. 2020 huhtikuussa tehdyn selvityksen mukaan toimiala on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana yli 30 prosenttia. Uusia työpaikkoja alalle on tullut noin 700. Voimakas kasvu heijastuu suoraan fotoniikan koulutuksen kysyntään. Suomessa fotoniikan koulutus on keskittynyt pääasiassa muutamaan yliopistoon, joista Itä-Suomen yliopisto on selvästi merkittävin. Suoranaista fotoniikkaan pohjautuvaa insinöörikoulutusta ja toisen asteen koulutusta Suomessa ei ole ollut saatavilla laisinkaan. Joensuun Fotoniikan Koulutuspolku (JFK) -hankkeessa vastattiin tähän fotoniikan koulutushaasteeseen.

Hankkeen kumppaneista Karelia ammattikorkeakoululla on jo taustalla pitkäaikainen kokemus tarkkuusteknologian kehittämisestä ja kouluttamisesta. Tarkkuusteknologialla on merkittävä liittymäpinta fotoniikkaan. Riveria koulutuskuntayhtymällä ei ollut aiempaa kokemusta fotoniikka-alan kouluttamisesta.
 

Mies seisoo kaavoja täynnä olevan liitutaulun edessä ja miehen ympärillä kieppuvat vihreät valokaaret.

Kuva: Fotoniikan koulutus
 

Fotoniikan ammatillisen koulutuksen edelläkävijöinä ovat Yhdysvallat ja Saksa. Hankkeessa vierailtiin useassa eri fotoniikkaekosysteemissä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Näistä vierailuista löytyi hyviä käytäntöjä fotoniikan koulutuksen järjestämiseen sekä yliopistoyhteistyöhön ja erityisesti toimivia koulutuksen järjestämisen yhteistyömalleja. Samalla näiden saatujen mallien pohjalta luotiin koulutusyhteydet eri organisaatioiden välille.

Hankkeen päätavoitteena oli luoda Joensuuhun uusi fotoniikan koulutuskokonaisuus, joka palvelee yrityksiä. Lähtökohtana olivat yritysten koulutustarpeet, joita hankkeen aikana selvitettiin Business Joensuun toimesta. Hankkeessa pilotoitiin Joensuun alueen koulutusorganisaatioiden Riverian, Karelia ammattikorkeakoulun ja UEFin toteuttamana, miten yritysten tarpeiden pohjalta suunnitellut koulutuskokonaisuudet toimivat. Onnistuneen ja yrityksiä palvelevan kokonaisuuden kannalta koulutukset olivat oleellista toteuttaa yhteistyössä oppilaitosten kesken. Tällöin saatiin luotua selkeitä yrityksille lisäarvoa tuottavia koulutuskokonaisuuksia verrattuna yksittäisiin oppilaitoskohtaisiin koulutuksiin. Hanke loi koulutusorganisaatioille edellytykset menestykselliseen fotoniikka-alan koulutustarjontaan.

Hanke saavutti kaikki tärkeimmät tavoitteensa

  • Yhteinen koulutustarjonta toiselta asteelta tohtorikoulutukseen saakka
  • Kehitetyt kurssit ja koulutusmoduulit palvelevat yrityksiä
  • Vahvisti Joensuun asemaa Suomen fotoniikan keskuksena.

Näkyvyyttä eri medioissa ja tapahtumissa

Hankeen aikana viestintä oli merkittävässä roolissa ja fotoniikan koulutuspolusta viestittiin useissa eri medioissa. mm. Tekniikka&Talous, Karjalainen, Yle ja Tivi. Lisäksi toiminnasta kerrottiin aktiivisesti eri tapahtumissa ja kansainvälisillä fotoniikka-alan messuilla.

Hankkeelle toteutettiin kaikkien kumppaneiden yhteinen (BJOE, UEF, Riveria, Karelia) visuaalinen fotoniikan koulutuksen ilme sekä kattava viestinnän materiaalipaketti sekä videodokumentti hankkeen päättymisen jälkeen tapahtuvan koulutusmarkkinoinnin toteuttamiseksi. Toiminta jalkautettiin myös kumppaneiden kanssa yhdessä sovituksi www.businessjoensuu.fi/fotoniikka verkkosivuksi, jossa koulutukset sekä kumppanuudet tulevat jatkossakin esille.

Koulutuspolku jää elämään ja palvelemaan suomalaisia fotoniikka-alan yrityksiä. Hankkeen päättymisen jälkeen yritykset ovat jo alkaneet tilaamaan koulutuksia koulutuksen tarjoajilta.
 


Fotoniikka

on valon tuottamiseen, käsittelyyn ja tarkkailuun perustuva modernin optiikan alue. Esimerkiksi virtuaalitodellisuuden ja spektrikuvantamisen sovellukset perustuvat fotoniikan innovaatioihin. Lukuisten sovellusalueidensa ja erittäin suurten kasvuodotustensa vuoksi fotoniikka on nostettu yhdeksi EU:n avainteknologioista. Suomen suurin fotoniikan yliopistoyksikkö ja yritysekosysteemi sijaitsee maailmanluokan fotoniikkakeskukseksi nousseessa Joensuussa.

Lisätietoa: businessjoensuu.fi/fotoniikka.

 

Linkit:

Teksti:
Tuukka Pakarinen, kehityspäällikkö, asiantuntijaviestintä, Business Joensuu Oy

Hanke Eura2014-tietopalvelussa: JFK - Joensuun Fotoniikan Koulutuspolku (eura2014.fi)