Living lab -toiminnalla luodaan käyttäjälähtöisiä ratkaisuja

Kuopio Health -yhteistyön keskiöön on noussut Kuopion kaupungin, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Savonia-ammattikorkeakoulun tarjoama Living lab -toiminta. Palvelut mahdollistavat sovellusten, laitteiden ja palveluiden yhteiskehittämisen asiakkaiden ja ammattilaisten käyttökokemuksia hyödyntäen. Living lab -palvelut terveydenhuollon aidoissa ympäristöissä huomioivat yritysten tarpeet, mikä tarjoaa erinomaiset lähtökohdat tulevaisuuden hyvinvointiratkaisujen testaamiseen ja tuotekehitykseen. Living lab -toiminta edistää lisäksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä.

Living Lab KYS

Kuopion yliopistollinen sairaalan KYS Living lab - testilaboratorio on tarjonnut yritysten terveysteknologisten tuotteiden ja palvelujen testaukseen aidon sairaalaympäristön vuodesta 2016 lähtien.

KYS Living lab -palvelulla pyritään myös edistämään lääkintälaiteratkaisujen innovointia, testausta ja kaupallistamista sekä kliinisten laitetutkimusten koordinointia. KYSin ja yritysten yhteistoiminnan vahvuutena on uusien palvelujen ja hoitomenetelmien saumaton käyttöönotto sairaalassa ja yritysten tuotekehitykseen tuotettu arvokas käytettävyystieto.

Living Lab Mäntykampus

Mäntykampus on ikäihmisystävällinen asumisalue Kuopiossa, jossa yhteisöllinen asuminen ja terveyspalvelut muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Living lab -toiminta kostuu perusterveydenhuollon ja kotihoidon palveluista sekä vanhuspalveluista. Toiminnan painopisteenä on asiakaslähtöisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Mäntykampus on esimerkkipaikka eurooppalaisen aktiivisen ja terveen ikääntymisen innovaatiokumppanuusverkostossa (EIP AHA), jonka tavoitteena on tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ikääntymisen haasteisiin.

 

KuopioHealth Lab

Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopio Health Lab -palvelu tarjoaa terveysteknologisten ratkaisujen alkuvaiheen tuotekehitys- ja testausympäristön. Osaamispalveluita tuotetaan asiakkaille kolmella osa-alueella:

  • Terveysteknologian käytettävyyden testaus- ja kehittämisympäristö mahdollistaa innovaatioiden toimivuuden ja turvallisuuden esivaiheen testauksen. Tuotteet saadaan varmistettua ennen aitoihin testausympäristöihin siirtämistä.
     
  • Terveyspelien ja -sovellustentestaus- ja kehitysympäristö edistää erityisesti start up -yritysten testausmahdollisuuksia. Ympäristö mahdollistaa terveysalan palvelujen simulointia myös julkisorganisaatioiden tarpeisiin. Savonian vetämässä kansallisessa Games for Health -verkostossa luodaan innovatiivisia terveyspelejä ja -sovelluksia monialaisessa yhteistyössä.

    Terveysteknologian ympärille rakennettavat pelilliset ratkaisut innostavat käyttäjäänsä edistämään terveyttään, mitä voidaan hyödyntää mm. kuntoutuksessa sekä ikäihmisten ja vammaisten kotona asumisen tukena.
     
  • Sähkömagneettisen yhteensopivuuden eli EMC-testauksen uudet palvelut vahvistavat palvelutarjontaa. EMClaboratorio mahdollistaa yritysten nopeamman ja kustannustehokkaamman tuotekehityksen kohti kansainvälisiä markkinoita.

 

Julkaisusta: Älykäs erikoistuminen Pohjois-Savossa