Mielen hyvinvointia Pohjois-Savoon! - Maakunnan kokoinen muutostarina alkaa nyt

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 ESR-hankkeen kehitysohjelma Mieliteko on startannut. Olemme aloittaneet työn Pohjois-Savon maakunnassa mielen hyvinvoinnin edistämiseksi, päihteiden käytön vähentämiseksi ja hyvien elämäntapojen vahvistamiseksi. Kohderyhmänä ovat erityisesti työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat, mutta hanke tavoittaa laajuudessaan ja hyvinvoinnin viestillään kaikki pohjoissavolaiset.

Miksi hanketta tarvitaan?

Pohjois-Savo on Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mielenterveyden sairastavuusindeksien mukaan kaikista heikoimmalla sijalla. Pohjois-Savossa indeksin keskiarvo on jopa 150,6 joka on selkeästi maan korkein (maan keskiarvo on 100). Mielenterveyden syistä jäädään pois työelämästä eniten Suomessa (4,4 %). Pohjois-Savossa ylikorostuvat myös päihde- ja huumausainerikokset sekä itsemurhat, joiden vuoksi meillä menetetään elinvuosia enemmän kuin missään muualla Suomessa. Hankkeelle on selkeä tarve.

Iso toimijakenttä mukana muuttamassa suuntaa

Tahtoa ja osaamista epäsuotuisan kehityskäyrän muuttamiseen löytyy isolta toimijajoukolta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuopion kaupunki. Päätoteuttajalla on 100 % tähän työhön valjastettu 9 hengen hanketiimi. Kehitysohjelmaa johtaa Helena Länsimies. Hankkeen sihteerinä toimii Tuula Rautiainen, hankekoordinaattorina Tiina Juutinen ja kunnissa työskentelevät muutosvalmentajat Matti Halmetvaara, Seija Laakso, Katja Laine ja Liisa Pietikäinen. Viestintää tekevät viestintäasiantuntijat Pirjo-Riitta Böös-Mentu ja Katja Hedberg.

Iloisia naisia ja miehiä tiimin kehittämispäivänä metsärinteessä.

Tiimi kehittämispäivä
 

Hankkeen osatoteuttajina on mukana Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajilla on 19 osaajaa mukana hankkeessa joko koko- tai osa-aikaisesti. Tärkeän asian parissa työskentelee siis mittava, yhteensä 28 hengen joukko. Lisäksi mukana on 17 pohjoissavolaista kuntaa ja kaupunkia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Tässä osaavassa toimijajoukossa kehitämme uusia vaikuttavia toimintamalleja ja toteutamme interventioita, jotka osallistavat ja joiden kautta saadaan aitoa ja syvällistä tietoa Pohjois-Savon alueen tilanteesta. Mukaan kirjoittamaan maakunnan menestysreseptejä kutsutaan myös kolmas sektori, yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät.

Hyviä toimintamalleja vahvistetaan

Hanke on poikkeuksellinen paitsi toimijakentän laajuudessa, myös hankkeen kestossa. Ohjelma on kymmenen vuotinen. Tämän aikana kartoitamme, löydämme ja jalkautamme hyvät käytännöt maakuntaan ja saamme tutkitusti vaikuttavimmat toimintamallit käyttöön koko Pohjois-Savossa. Vahvistamme jo olemassa olevia rakenteita ja verkostoimme toimijoita. Tuemme asukkaiden pystyvyyden ja onnistumisen kokemusta ja innostamme tekemään hyvää, niin itselle kuin läheiselle. Tämä kaikki tukee yksilön osallisuutta ja saa Pohjois-Savon hyvälle mielelle.

Kutsumme tärkeään työhömme kaikki pohjoissavolaiset!

Oranssilla pohjalla teksti mielitekomedia.fi.

Lisätietoa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeesta:

Teksti: Pirjo-Riitta Böös-Mentu, viestintäasiantuntija

Kuva: Tiimin kehittämispäivä, Pirjo-Riitta Böös-Mentu