Nuorille uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia

Nuoret suunnittelivat muotoilualan huippuammattilaisten opastamana kierrätysmateriaaleista valmistettavan liikelahjan Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n Muotoiluakatemian Kiertoon-hankkeessa. Uusien taitojen ja ryhmätyön opettelun avulla nuoria rohkaistiin elämässä eteenpäin kohti harjoittelu-, opiskelu- tai työpaikkaa.

Tuotesuunnitteluprojekti

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n Muotoiluakatemian Kiertoon-hanke yhdisti nuoret ja muotoilun ammattilaiset tuotesuunnitteluprojektiin kevään 2019 aikana. Työpajoissa nuoret tutustuivat kestävän kehityksen ja kiertotalousajattelun teemoihin muotoilutyön kautta.


Kuva: Nuoret esittelevät asiakkaalle liikelahjan prototyypit. Kuvaaja: Maiju Pääkkönen

Nuoret oppivat muotoilun mahdollisuuksia, tuotteen suunnittelua sekä asiakas- ja ryhmätyöskentelyä. Tuotesuunnitteluprojekti tehtiin ryhmätyönä. Se, että jokainen ryhmän jäsen sai äänensä kuuluviin, ja jokaisen vahvuudet valjastettiin yhteisen tavoitteen puolesta, loi hyvää me-henkeä ja toi suunnitteluprosessiin voimaa.

Kevään mittaisen nuorten tuotesuunnitteluprojektin lopputuloksena syntyi puualan tuotannon ylijäämäpuusta valmistettu liikelahja: leikkisät Kuopio-rakennuspalikat. Lopputuloksesta näkee, että kun nuorille antaa mahdollisuuden, hyvät välineet ja ammattilaisten tuen, syntyy paljon hyvää.


Kuva: Tuotesuunnitteluprojektin tuloksena syntyi leikkisät Kuopio-palikat. Kuvaaja: Nina Kaartinen
 

Rohkaisua uusiin askeliin elämässä

Kiertoon -hankkeen tärkeä tehtävä oli saada aikaan onnistumisen kokemuksia, nostaa esiin nuorten piilevä osaaminen ja rohkaista heitä ottamaan uusia askelia elämässään, jotta nuori löytäisi harjoittelu-, opiskelu- tai työpaikan. Asiakastyö motivoi ja antoi nuorille vastuuta oikean työn tekemiseen.

Nuoret arvostivat Suomen parhailta muotoilualan ammattilaisilta saamaansa oppeja. Muotoilun ammattilaiset kertoivat nuorille omasta suunnittelutyöstään ja matkastaan alan huipulle. Nuorten mielestä tämä oli erittäin mielenkiintoista ja osa näki kertomuksissa yhtymäkohtia omaan elämäänsä.

Kiertoon hankkeessa syntyi upea liikelahja Kuopion kaupungille, mutta sitäkin tärkeämpää on, että nuoret saivat prosessin aikana uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia elämäänsä.

Kiertoon-hankkeeseen osallistuneen nuoren kommentti:

"Oon oppinu paljon asioita, mutta myös oivaltanut paljon itsestäni. Pitkän työttömyyden aikana kadotin palan itsestäni. Kaikki se ideointi, halu ja itsevarmuus oli hukkunut jonnekkin, mutta te herätitte mut takas henkiin. Mun itsevarmuus on korkeimmalla mitä se on ikinä ollut ja mun koko maailma on mullistunut teidän myötä."

Valmistui työpajamalli

Hankkeesta kehitettiin työpajamalli, jonka avulla kolmannen sektorin järjestöt ja yhdistykset pystyvät pitämään itsenäisesti muotoiluajatteluun perustuvia työpajoja sekä Kuopion Muotoiluakatemian aikaisemmat kansalaistoimijalähtöiset hankkeet yhteen nivova koulutusmalli.

Hankkeeseen ja sen tuloksiin voi tutustua Kuopion Muotoiluakatemian verkkosivuilta (muotoiluakatemia.fi)

Kuopio-palikat ovat tuotannossa Tukeva-Säätiön sr:n työpajoissa.
 


Kiertoon! -hanke
On osa kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä Kuopion kaupunkialueella.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen rahoittajat:
ELY-keskus, Kuopion kaupunki, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry ja Lions Club Kuopio Canth

 

Lisätietoja:

Rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, Etelä-Savon ELY-keskus, jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 6697