Puurakentamisen kehittäminen Pohjois-Karjalassa, Karelia-ammattikorkeakoulun hankekokonaisuus

Vuonna 2014 puurakentaminen nostettiin yhdeksi Karelia-ammattikorkeakoulun painoaloista. Siitä lähtien puurakentamiseen liittyvä kehitystoiminta on ollut aktiivista. Kehitystyötä on tehty muun muassa usean EAKR-kehittämishankkeen puitteissa kiinteässä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Puurakentamiseen liittyvää osaamista on lähdetty systemaattisesti kehittämään osana rakennustekniikan koulutusvastuun (Insinööri amk) toimintaa. Yhtenä kehittämisen osa-alueena on varusteltu laboratoriomittakaavan testausympäristöä erityyppisten puurakenteiden mekaaniseen testaukseen ja rakennusfysikaalisen toiminnan mittaamiseen.

Kehityspanoksia on suunnattu erityisesti puukerrostalorakentamiseen ja siihen liittyvän rakennuttamis- ja suunnitteluosaamisen kehittämiseksi. Yhteistyö on ollut tiivistä ennen kaikkea rakennuttajien kanssa, mukaan lukien julkinen sektori. Tavoitteena on ollut tuoda puu vaihtoehtoiseksi rakennusmateriaaliksi suunniteltavissa kohteissa. Myös suunnittelijoiden ja rakennusliikkeiden osaamista on pyritty kehittämään ja ratkomaan suunnittelussa ja rakentamisessa esiin nousseita ongelmia.

Karelia-ammattikorkeakoulussa tehdyn kehitystyön tuloksia on nähtävissä maakunnan alueelle muodostuneena osaamiskeskittymänä sekä arvoverkkoina. 14-kerroksinen puukerrostalo Lighthouse Joensuu on erinomainen osoitus maakunnan puurakentamiseen liittyvästä osaamista, sillä se toteutettiin pitkälti paikallisin voimin. Muita maakuntaan viime vuosina rakenteilla olevia ja valmistuneita vaativia puurakentamisen kohteita ovat Nurmeksen puukerrostalo sekä Lieksan Kuhmonkadun koulurakennus, Kerubi Stadion (2018), Hukanhaudan päiväkoti (2018), As Oy Joensuun Pihapetäjä (2017).

Puurakentamisen EAKR-hankkeet vuosina 2014–2020:

  • Puurakentaminen - vähähiiliset rakentamisen ratkaisut, hankekoodi A75340.
  • Biopartnerit - kehittämis- ja investointihanke, hankekoodi A74252
  • Teollisen rakentamisen ratkaisut - arvoketjumallista liiketoimintaa, hankekoodi A72457
  • Wood Innovation Network - Itäsuomalaisten puualan yritysten ja innovaatioverkoston uudistaminen, hankekoodi A70798
  • BiNo - Resurssitehokkaat ja älykkäät asumisen ratkaisut -investoinnit, vaiheet 1–2, hankekoodit A32928 ja A70843
  • BiNo - Puurakentamisen osaamisen siirto, hankekoodi A70023

Teksti: Mikko Matveinen, projektipäällikkö, puurakentaminen, Karelia-ammattikorkeakoulu, www.karelia.fi/puurakentaminen
 

   Rakenteilla 14-kerroksinen puukerrostalo Lighthouse Joensuu.
   14-kerroksinen puukerrostalo Lighthouse Joensuu, Kuvaaja: Jarno Artika

 

   As Oy Joensuun Pihapetäjä.
   As Oy Joensuun Pihapetäjä. Kuvaaja: Sari Kaija.

 

   Rakenteilla Hukanpesä.
   Hukanpesä. Kuvaaja: Mikko Matveinen.

 

   Äänimittaus.
   Äänimittaus. Kuvaaja: Mikko Matveinen.