Ryhmähankkeesta uusi rakenne yhteistyölle

Hankkeiden toteuttamisessa on alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa pyritty vastuiden selkeyttämiseen ja joustavuuteen. Tavoitteena on ollut keskittyä tuloksellisuuden toteutumiseen. Suosituista yhteishankkeista siirrytään ryhmähankkeisiin.

Yhteishankkeet uudistuvat

Yhteishankkeiden toteuttaminen on monelle tuttua, siinä päähakija jättää hakemuksen rahoittajalle ja käy yleensä myös neuvottelut rahoittajan kanssa. Kaikki ovat yhteisvastuullisesti vastanneet hankkeen tuloksista ja kustannuksista. Lisäksi on ollut käytössä niin sanottu tuensiirtomenettely, jossa päähakija on voinut siirtää myönnettyä tukea eteenpäin, yleensä jollekin pienemmälle toimijalle. Tässä päähakija on kantanut hankkeesta päävastuun.

Millainen on uusi ryhmähanke?

Rahoittaja arvioi ryhmähankkeen kokonaisuutena. Ryhmähankemalli tuo joustavuutta ja uusia vaihtoehtoja yhteiseen kehittämiseen. Ryhmähankkeessa päähakija avaa ryhmähankkeen toteuttajille omat hakemukset EURA2021 järjestelmässä. Hankkeiden yhteiset osuudet näkyvät kaikille toteuttajille. Päätoteuttaja allekirjoittaa ryhmähankkeen päähakemuksen sekä jättää kaikki ryhmähankkeen hakemukset samalla kertaa viranomaiskäsittelyyn. Myös muutoshakemukset ja maksatushakemukset jättää päätoteuttaja viranomaiselle tarkastettuaan ne.

Rahoittaja pyytää täydennykset jokaiselta osahankkeelta erikseen. Ryhmähankkeissa tehdään jokaiselle toteuttajalle yksilöllinen päätös. Ryhmähankkeen osapuolet sopivat keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet sopimuksella.

Ryhmähankkeen osahankkeissa voi olla eri kustannusmallit, eri toteutusaika, omat maksatusjaksot ja kukin toteuttaja vastaa taloudellisesti omasta hankeosiostaan. Myös muutokset voidaan tehdä ryhmähankemallissa jokaiselle osahankkeelle erikseen. Maksatusvaiheessa jokainen osahanke hakee maksatusta oman aikataulunsa mukaan päätöksessä esitetyn aikataulun mukaisesti. Mallissa vastuut selkeytyvät ja eri toteuttajien piirteet voidaan huomioida paremmin.

Lisätietoja:
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 695, timo.ollila(at)ely-keskus.fi