Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Blåräven blir känd globalt

- Projektet FutureFOXstudio är nu mer aktuellt än det var då vi planerade det, berättar projektchef Pia Blomström. - Det känns bra att veta att det vi gör är viktigt både för branschen och för regionen.

Pia Blomström har all orsak att vara stolt över det tvååriga fortsättningsprojektet – det svarar direkt på verkliga behov och har också därför fått väldigt bra respons.

Projektet lotsas av yrkeshögskolan Centria och är en fortsättning på projektet FutureFURstudio. Målsättningen är att hitta nya marknadsområden för österbottniska och på ett mer allmänt plan finländska pälsdjursuppfödares viktigaste produkt, nämligen blårävsskinn.

   Fotograf: Karper Dalkarl

Workshopar ger praktisk erfarenhet av päls som råvara

En viktig komponent i projektet är de internationella kontakter som knutits, och dem är Blomström speciellt glad över. Under två års tid ska projektet arrangera sammanlagt tre internationella workshopar som en del av det pälsstudiokoncept som pilottestas.
- Pop-up Fur Studio har redan varit i Indien och i Japan, och härnäst åker vi med konceptet till Sydkorea, berättar Blomström. Vårt koncept ger workshopens deltagare möjlighet att komma i kontakt med päls på ett väldigt handgripligt sätt, när designers och lärare från olika branscher får prova på att bearbeta materialet.

Responsen från de arrangerade workshoparna återspeglar starkt hur obekant päls är som råvara.
"Jag hade aldrig tidigare rört vid päls", berättar en av de indiska deltagarna. En annan förundrade sig över den respekt materialet visades: "Min åsikt om att använda päls i produkter ändrades helt och hållet när jag såg vilken respekt workshopens ledare hade för materialet".
En av deltagarna i Japan kommenterade materialets mångsidighet: "Jag lärde mig att päls kan kombineras med vilket annat material som helst, och det ger också större möjligheter i planeringen."

En annan del av projektet är att ta fram allt fler nya produktidéer och kollektioner som nyttjar blåräv. Dessa får synlighet på olika branschevenemang, på mässor och i publikationer, fortsätter Blomström.

Ett långsiktigt arbete

Längs vägen har projektet också stött på utmaningar och mycket nytt att sätta sig in i.
- Att hitta nya marknadsområden i Asien kräver ett mycket långsiktigt arbete och personliga kontakter. Vi har kommit bra i gång.

Låt oss ta till kristallkulan och skåda in i framtiden – vad är det viktigaste som ändrats då projektet är över? Projektchefen har en tydlig vision, till och med utan kristallkula:
- Pälsbranschen har byggt upp ett nätverk i nya marknadsområden och tack vare det har kunskapen om blåräv som material ökat.

Efter projektet vill branschen också fortsätta att använda sig av det beprövade konceptet samt fördjupa samarbetet inom de nya marknadsområdena.

Projektchefen är stolt över mycket av det som gjorts inom ramen för FutureFOXstudio, och det torde vara ett tecken på en lyckad projektverksamhet.