Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Digimyrskyssä rikastavaa yhteistyötä

Digimyrskyssä on yhdessä Digi Fellow -verkoston kanssa rakennettu Tampereen kolmen korkeakoulun täydennyskoulutukselle modernia verkkopalvelu-, oppimis- ja kumppanuusmallia. Mallien kehittämistyötä on tehty kehittäjätapaamisissa, webinaareissa, seminaareissa (osaamismajakat) ja luovuuspajoissa.

Webinaarien aiheita olivat digitaalisuuden hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä, onnistumisen eväitä digitalisaatioon, sosiaalinen media työvälineenä ja tulevaisuuden oppimisympäristöt. Webinaarien järjestämisestä syntyi Webinaarin abc-opas.

Kehittäjätapaamisissa kokeilimme palvelumuotoilua: yhdessä toimimista, kokeilemista ja löytämistä. Ratkoimme yhteisöllistä menetelmää käyttäen kysymyksiä. Miten kuvaamamme käyttäjäpersoona löytää koulutuspalvelun? Millaisia tähtihetkiä hän voisi palvelussa kokea? Mitä tapahtuu palvelun käyttämisen jälkeen? Työskentelyn tuloksena syntyi erilaisia kuvauksia ja konkreettisia mallinnuksia. Innostuimme askartelemaan ja naurua riitti – käsillä tekeminen selvästi stimuloi aivoja!

Verkkopalvelumallissa pyrimme toteuttamaan asiakkaiden toiveita helppokäyttöisyydestä ja yritysten tarpeisiin soveltuvan tiedon tuottamisesta. Oppimiseen kehitämme asiakkaiden tarpeisiin muovautuvaa Blended Learning -mallia. Oppimisen tulee olla ajasta ja paikasta riippumatonta. Kumppanuus-mallia olemme rakentaneet entistä enemmän asiakasta kuunnellen.

Digimyrsky on kasvattanut osaamista niin hankkeen kohderyhmässä kuin toteuttajissa. Digitalisaatio muuttaa toimintaa ja antaa uusia mahdollisuuksia luoda synergiaa. Yhdessä tehden verkostoituminen syntyy luonnostaan ja tieto jalostuu. Aidot kumppanuudet ja toimiva verkosto synnyttävät win-win-tilanteen, rikastavan yhteisön.

Digimyrskyssä ovat mukana TAMK, TTY ja TaY, projekti on osa laajempaa Tampere3-hanketta.

Lisätietoa:

Koulutusten aineistot ja webinaarien tallenteet löytyvät täältä.

Verkkopalvelu-, oppimis- ja kumppanuusmallit ovat sivulla Verkkopalvelumallinnus

Hankkeen verkkosivu on osoitteessa http://digimyrsky.wordpress.tamk.fi/