Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Digital Horisont

Digital Horisont är ett treårigt projekt som finansieras av ESF. Optima är huvudgenomförare och Yrkesakademin i Österbotten samt Datero rf är delgenomförare.

Målet med projektet är att utveckla den digitala kompetensen samt öka användningen av digitala verksamhetsmiljöer inom yrkesutbildningen. Vi vill ta i bruk nya metoder för inlärning med hjälp av digitaliseringen och med framtidskompetenser i åtanke (digitala och sociala kompetenser, företagsamhet, problemlösningsförmåga).

Projektets huvudteman är indelade i två fokusområden:

  1. Digitala verksamhetsmiljöer och kreativa labb
  2. Pedagogisk kompetensutveckling och kollegial samverkan

Digi-utvecklare på Optima planerar digital fortbildning

Projektet påbörjades våren 2016 och fortgår till slutet av 2018. Under första verksamhetsåret fokuserar vi på att öka de digitala kunskaperna för lärarkåren, både på Optima och på YA. Optima har bland lärarkåren utsett sex digi-utvecklare som jobbar med att coacha sina kollegor till att använda mera digitala metoder i sitt arbete. Coachningen utförs dels i grupp, dels enskilt.

Från och med nästa år kommer vi att jobba med kreativa labb och digitaliseringsseminarier, i vilka vi tillsammans med näringslivets representanter och studerande vidareutvecklar tillämpningen av digitala verktyg i yrkesutbildningen.

Projektledare: Elin Näse, elin.nase@optimaedu.fi, 044-7215 197

Blogg: https://digitalhorisont.wordpress.com