Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

ICT-alan koulutuksesta halutaan tehdä houkuttelevaa naisille

ESR-rahoitteisessa Women in IT (WinIT) -hankkeessa selvitetään naisten syitä hakeutua IT-alalle. Digitalisaatio ohjaa yhteiskuntaa yhä enemmän, joten on hyvä, että alan kehittäjissä on osallisena tasapuolisemmin eri sukupuolia. Tällä hetkellä vain 15 % alalla työskentelevistä on naisia EU-alueella.

Hanke toteutetaan haastattelemalla Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelman opiskelijoita ja valmistuneita. Myös alan yrityksiltä kysytään, näkevätkö ne lisäarvoa naisten saamisessa alalle.

– Kysymme, miksi naiset valitsivat alan ja alanvaihtajilta, miksi he eivät valinneet sitä ensimmäisenä koulutuksena, projektipäällikkö Sanna Laine yliopistokeskuksesta kertoo.

Tavoitteena on myös selvittää, miten naisia saataisiin tekemään enemmänkin alanvaihtoja IT-alalle vielä aikuisena.

– Haluamme tuoda esiin, miten monimuotoinen ala tämä on. Sovellusmahdollisuuksia on lukuisia. Meidän koulutusohjelmamme sisältää sensoriverkkojen opintokokonaisuuden, joka on erityisen monialainen ja sovellettavissa esimerkiksi erilaisissa ympäristömittauksissa, Laine kertoo.

ICT-alan työprojektit ovat hyvin monitieteellisiä, joten aiemmasta työkokemuksesta on Laineen mukaan vain hyötyä alalla.

Uratarinoita ja naiset huomioivia opintojärjestelyitä

Viestintä on isossa osassa hanketta, sillä asian ajamiselle perustettavalle nettisivulle tuodaan naisten uratarinoita. Eikä tarvitse olla huippujohtaja ollakseen tarinan arvoinen.

– Haluamme viestiä, että alalla työllistyminen on realistinen tavoite, jonka jokainen voi saavuttaa. Haluamme myös lisätä luottamusta siihen, että käytyään maisterikoulutuksen, on pätevä työllistymään ilman kiertoteitä.

Myös alan opintojärjestelyitä halutaan kehittää sukupuolitietoiseen eli eri sukupuolet huomioivaan suuntaan. Sen sijaan, että puhuttaisiin, että naisia ei kiinnosta tai he eivät tunne alaa, oppilaitoksia ja koulutusohjelmia voidaan Laineen mukaan muuttaa vetovoimaisemmiksi.

– Etäopiskelu mahdollistaa monelle naiselle opiskelun, sillä lastenhoito kaatuu edelleen enemmän naisten vastuulle.

WinIT-hanke käynnistyi 1.8.2020, ja se on Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama (ESR-rahoitus). Myös Kokkolan kaupunki tuki hanketta.


Opiskelijat opettelevat käskyttämään mikrokontrolleria.
–Jokainen saa sellaisen kotiinsa, jossa voi tehdä tehtäviä omassa rauhassa.
Tämä opintojärjestely saattaa sopia monille opiskelijoille paremmin kuin
laboratorioissa tehtävät ryhmätyöt, joissa välineitä ei välttämättä riitä kaikille
ja osasta tulee sivustaseuraajia, Sanna Laine kertoo.
Kuva: Studio Saara Santala