Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Juuret Moreeniin

Kolmivuotinen Integra - työvalmennuksen keinoin työmarkkinoille on ESR-rahoitteinen hanke, jota toteutetaan Kokkotyö-säätiöllä. Toiminta-alueena ovat Kokkola ja Kannus.

Hankkeen tarkoitus on valmentaa työttömiä maahanmuuttajia työelämään. Työpajatoimintaan luodaan ja mallinnetaan valmennusprosessi, joka vastaa paremmin maahanmuuttajavalmentautujien tarpeita.

Valmennusprosessiin kuuluu ryhmä- ja yksilövalmennusta sekä työhön harjaantumista. Valmennus alkaa intensiivijaksolla, jolla opiskellaan suomen kieltä toiminnallisin keinoin. Tämän jälkeen siirrytään Kokkotyö-säätiön työpajoille. Työpajoja ovat mm. metalli-, puutyö-, ompelu-, siivous-, pesula-, kahvila-, media- ja auto-osasto. Niissä maahanmuuttajat valmistautuvat työelämään ja voivat harjaannuttaa suomen kielen taitojaan ennen kuin siirtyvät työkokeiluun muualle.  

Valmentautujat saavat yksilövalmennusta ja palveluohjausta. Hanke edistää maahanmuuttajien integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan, parantaa heidän kielitaitoaan ja lisää heidän mahdollisuuksiaan päästä työelämään. Toimintamalli siirretään muille suomalaisille työpajoille hankkeen loppupuolella.

https://www.kokkotyo.fi/kehittämistoiminta/hankkeet/integra

Facebook: https://www.facebook.com/Integra-hanke-1148240145220929/

Projektipäällikkö Marianne Leimio-Seppä