Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Kohti yksilöllistä yliopisto-opiskelua

Kokkolan yliopistokeskus on yhdistänyt fyysisen ja virtuaalisen opiskeluympäristön toimivaksi kokonaisuudeksi. Yliopistokeskus Chydeniuksen IT-yksikön kehittämä SmartCampus mahdollistaa henkilökohtaisen, joustavan ja tuloksellisen opiskelun.

Virtuaaliopiskelussa hyödynnetään olemassa olevaa CiNetCampus-ympäristöä. Sen päälle kehitetään useita toisiinsa sulautuvia teknologisia ratkaisuja.

SmartCampus-hankkeessa kehitetään vuorovaikutteisuuden ja opiskelijoiden osallistamisen mahdollisuuksia virtuaalisessa ympäristössä. Samalla lisätään opiskelijoiden tietoisuutta omista vahvuuksistaan ja luodaan uusia virtuaalisen ympäristön mahdollistamia laadunhallinnan työkaluja. Myös ratkaisujen etsiminen laboratoriotöiden virtuaaliseen toteuttamiseen ja digitaalisen osaamisen tunnistamiseen kuuluvat ohjelmaan. Kehitystyön tulosten toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan tieteellisen tutkimuksen avulla.

Tavoitteena on vastata elinikäisen oppimisen ja työelämän nopeiden muutosten asettamiin haasteisiin. Opiskelijoiden näkökulmasta hanke mahdollistaa osallistumisen koulutukseen joustavasti ja yksilöllisesti.


Reaaliaikaisen videon avulla osallistuvat opiskelijat näkyvät lähiopetustilanteessa luokan takaseinällä CiNet Campus -sovelluksen avulla. 

Hanketta toteutetaan vuosina 2015–2017 Euroopan sosiaalirahaston ja Kokkolan kaupungin rahoituksella.

Lue täältä lisää uudesta kampuksesta: http://www.cinetcampus.fi