Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Laserkeilausta ja pistepilviä

- Korjausrakentaminen on ollut tasaisessa kasvussa Suomessa jo useamman vuoden ajan, kertoo ProDigiOUs-hankkeen projektipäällikkö Kalle Tammi. "Hankkeessa halutaan rohkaista pk-yrityksiä miettimään tehokkaammin digitaalisuutta hyödyntäviä toimintatapoja erityisesti kiinteistönpidossa sekä korjausrakentamisessa."

3D-laserkeilauksella voidaan kerätä rakennuksista nopeasti ja kattavasti mittatarkat kolmiulotteiset lähtötiedot, niin kutsuttu pistepilvi. Sen avulla tuleva korjaushanke voidaan suunnitella ja mallintaa tehokkaasti. - Mittatarkkuuden lisäksi pistepilvet ovat visuaalisia, mikä lisää niiden käytettävyyttä merkittävästi, Tammi havainnollistaa.  

ProDigiOUs -hankkeessa yritysten edustajat saavat koulutusta laserkeilauksesta ja pistepilvien hyödyntämisestä tietomallinnuksessa. Tarjolla on muun muassa mahdollisuus päästä kokeilemaan 3D-laserkeilausta todellisella suunnittelukohteella.

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston kaksivuotinen ESR-rahoitteinen yhteishanke ProDigiOUs (Productivity with Digitalisation, Open data and Usability) konkretisoi 3D-laserkeilauksen ja tietomallinnuksen hyötyjä pirkanmaalaisille pk-yrityksille käytännön koulutuksilla.

Lisätietoja

www-sivut: http://prodigious.tamk.fi/

Youtube: https://youtu.be/P5WbxWJ5l14

Teksti ja kuva: Kalle Tammi