Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Matkailuelinkeinoa kansainvälistämässä

Satakunnassa matkailuelinkeino haluaa kansainvälistyä. Tätä tavoitetta tukemaan Satakunnan ammattikorkeakoulu kokosi Itämeren alueella matkailun koulutusta tarjoavista korkeakouluista verkoston ja laati yhteisen Interreg Central Baltic -hankehakemuksen. Toiminta toteutettiin kansainvälisen hankkeen valmisteluun tarkoitetussa lump sum -EAKR-hankkeessa "Satakunnan matkailuelinkeinon kansainvälisten verkostojen ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen".

Hanke mahdollisti SAMKin matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmän ensimmäisen kansainvälisen hankehaun, joka toteutui menestyksekkäästi. Marraskuussa 2016 alkaa kolmivuotinen keskisen Itämeren matkailun koulutushanke "BOOSTED".

Vaikka valmisteluhanke oli kokonaiskustannuksiltaan pieni, sen kautta tutkimusryhmän kansainvälinen hankeosaaminen kasvoi merkittävästi. Lisäksi ymmärrys koko Itämeren kannalta tärkeistä matkailun kehittämisteemoista lisääntyi. 

Hanke osallistui myös Itämeren yhteiseen matkailufoorumiin Gdanskissa syyskuussa 2015. Vuosittain toteutettavan foorumin tavoitteena on rakentaa yhteistyömuotoja Itämeren valtioiden ja maakuntien kesken Itämeren kehittämiseksi yhtenäisenä matkailukohteena.

Lisätietoja hankkeesta löydät täältä.


Hanketta esittelemässä matkailupalvelujen lehtori Maaria Berg.

Teksti ja kuva: Sanna-Mari Renfors, Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmän vetäjä, SAMK