Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut

Pelillistämishankkeen tavoitteena oli kehittää peleihin ja pelillistämiseen liittyvää TKI-toimintaa, edistää ratkaisujen kaupallistamista ja kehittää pelejä, joista on apua oman talouden hallinnassa sekä energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämisessä.

 

Kierrätyskisa-pelistä ruutukaappaus, kierrätysastioita kodissa

 

 

 

 

 

 

 

 


Kuva: www.kierratyskisa.fi

Tarkoituksena oli myös kehittää työkalu, jolla voidaan arvioida pelillisten ratkaisujen vaikuttavuutta kestävän kehityksen valinnoissa. 

Kohderyhmiä olivat Etelä-Pohjanmaan alueen kasvuhakuiset teknologiayritykset, energia- ja kiertotalousalojen yritykset, startup-yhteisöt ja yhdistykset sekä alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

Kaikille peleistä ja pelillistämisestä kiinnostuneille järjestettiin avoimet työpajat ja pelijamit. Kukin työpaja kokosi yhteen 15–20 peleistä ja pelillistämisestä kiinnostunutta osallistujaa ja pelintekijää. Työpajoissa haettiin yhdessä asiantuntijoiden ja pelikehittäjien kanssa eväitä sille, millaisia pelillisiä ratkaisuja tietylle alalle tarvitaan.

– Hankkeen peliprototyyppien jatkokehitys näyttää valoisalta. Kolmesta kehitetystä peliprototyypistä Kotimaskottia ja Taloustandem-peliä tullaan kehittämään edelleen. Myös Kierrätyskisa-peli on saanut osakseen positiivista huomiota, kertoo projektitutkija Mikael Mäenpää Vaasan yliopistosta.

Kaikkien peliprototyyppien aineistot ovat vapaasti saatavilla, joten jatkokehitys on mahdollista kiinnostuneille.

Kehitetyt pelit

Kotimaskotti on älykotiratkaisu, jonka tavoitteena on pystyä muuttamaan asumistottumuksia. Pyrkimyksenä on saada ihmiset sammuttamaan valoja, vähentämään jätettä ja kierrättämään roskansa.

Kotimaskotissa kotia mitataan huonekohtaisilla antureilla, jotka mittaavat lämpöä, ilmankosteutta, ilmanpainetta, huoneen valoisuutta ja sitä onko ovi auki vai kiinni. Lisäksi antureita voidaan asettaa esimerkiksi roskisten alle tai mitata vaikkapa veden- ja sähkönkulutusta.

Tieto välittyy antureista virtuaalimaskotille, Thun-nimiselle jääkarhulle, joka antaa palautetta siitä, miten hyvin perhe on onnistunut kestävän kehityksen mukaisessa asumisessa.

Katso esittelyvideo.

Kierrätyskisa on kiertotalouteen ja kierrättämiseen liittyvä verkossa pelattava peli, joka sopii kaikille. Peli on laajennettavissa ja muokattavissa esimerkiksi lapsille suunnatuksi korttipeliksi.

Pelissä ansaitaan pisteitä oikeisiin jäteastioihin laitetuista tavaroista sekä nopeudesta. Pelissä kuvataan myös tyhjennettävän talon omistajaa ja hänen tunnetilansa näkyy hänen kasvoiltaan. Väärin tehdyistä valinnoista omistaja tulee vihaiseksi. Pelin ideana on opettaa asukasta lajittelemaan jätteet oikein, selviämään siivouksesta ja luopumaan hamstraamistaan tavaroista.

Kierrätyskisa-peliä pääset testaamaan osoitteessa www.kierratyskisa.fi

Taloustandemissa asetutaan juuri opintonsa aloittaneen opiskelijan asemaan. Pelaajan tehtävänä on luotsata itsensä läpi kolmen ensimmäisen opiskeluvuotensa pitäen samanaikaisesti talous, sosiaaliset suhteet, onnellisuus sekä opintomenestys tasapainossa tekemällä erilaisia elämiseen liittyviä valintoja.

Täällä pääset testaamaan Taloustandem-peliä.

Hankkeen toteuttivat Vaasan yliopiston taloustieteen sekä viestintätieteiden oppiaineet vuosina 2018–2020. Hankekausi jatkuu koronapandemian takia vielä huhtikuun 2021 loppuun saakka.