Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

SeAMKin hankkeet vetivät messuille

Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjesti tammikuun alussa historiansa ensimmäiset hankemessut. Messuilla esittäytyi yhteensä noin 50 hanketta, mikä on yli puolet koko ammattikorkeakoulun vuotuisesta hankekannasta. Onnistunut tapahtuma järjestetään uudelleen ensi vuonna

Päivän aikana hankkeiden edustajat pääsivät kertomaan toiminnastaan ja tuloksistaan henkilökohtaisesti messuvieraille. Samalla vahvistettiin TKI-toiminnan tunnettuutta henkilöstön, opiskelijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

Hankemessut TKI-henkilöstön verkottajana

Etenkin aamupäivällä yleisöä vieraili messuilla lähes ruuhkaksi asti. Vierailijoita oli parisensataa, joista pääosa oli SeAMKin opiskelijoita sekä hanketoimijoita. Joukossa oli ilahduttavan paljon myös ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Erityisen kiinnostavia yleisön mielestä olivat screenillä pyörineet lyhyet videot. 

Vaikka hankkeet viestivät toiminnastaan tehokkaasti eri kanavien välityksellä, ei tieto välity joka paikkaan. Messujen avulla haluttiin tiedon jakamisen ohella verkottaa hanketoimijoita keskenään. Esimerkiksi SeAMKissa TKI-työtä tehdään vuosittain noin 60 henkilötyövuoden verran ja toimintaan osallistuu lähes kolmasosa koko henkilöstöstä. Hankemessut tarjosivat oivan keinon tutustuttaa eri hankkeiden projekti-ihmiset keskenään ja mahdollistaa hyvien käytänteiden vaihdon hanketoimijoiden välillä.

Kansainväliset opiskelijat mukana

Opiskelijaryhmät saivat messuilta hyvän kuvan hankkeiden tarjoamista mahdollisuuksista liittyen esimerkiksi opinnäytetöihin, harjoitteluihin ja työelämälähtöisiin projektiopintoihin. Opiskelijat selvittelivätkin aktiivisesti erilaisia vaihtoehtoja. Myös kansainvälisiä opiskelijoita oli tutustujien joukossa runsaasti. Opiskelijoiden aktivointi auttaa herättelemään heidän kiinnostustaan työelämästä nousevien ongelmien ratkaisemiseen ja vahvistaa tiedon liikkumista korkeakoulujen ja muun yhteiskunnan välillä.

Hankemessut järjestettiin yhteistyössä Silta kaupallistamiseen -hankkeen kanssa. Hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (Etelä-Pohjanmaan liitto). Hankkeen toteuttajia ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen yliopistokeskus / Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Lokakuussa 2016 alkanut hanke päättyy tulevana kesänä.

Kirjoittajat: Sirkku Uusimäki, Seliina Päällysaho ja Tuomas Rauhala